Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

751. Uredba o spremembah Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za leto 2005, stran 1718.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in v zvezi s Programom razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2005
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2005 (Uradni list RS, št. 10/05) se v 29. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če so skupni standardni investicijski stroški za EU standard iz 4. točke 27. člena te uredbe višji od 21.000 evrov, so plačila razdeljena na tri leta, kot to določa PRP in ta uredba, investicija pa se lahko zaključi prej kot v treh letih. Po zaključeni investiciji in končanem programskem investicijskem obdobju upravičenec lahko uveljavlja podporo za standardne stroške, ki se izplačuje letno v enakomernih padajočih odstotkih. Za eno, dve in tri leta trajajoče programsko investicijsko obdobje je sistem plačil naveden v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.«.
2. člen
V 34. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Skupaj z obrazcema iz petega in šestega odstavka tega člena morajo upravičenci posredovati tudi fotokopijo pogodbe o najemu skladiščnih kapacitet za živinska gnojila, če KMG nima zadostnih lastnih kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil. Za upravičence, ki presežke živinskih gnojil oddajo drugim lastnikom kmetijskih zemljišč, jih odstranijo v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ali predelajo in v različnih oblikah prodajo na trgu, se upoštevajo podatki o oddaji živinskih gnojil iz obrazca oddaje/nabave živinskih gnojil za leto 2005 iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: obrazec oddaje/nabave živinskih gnojil), ki ga priložijo zbirni vlogi. Za upravičence, ki živinska gnojila nabavijo, se upoštevajo podatki o nabavi živinskih gnojil iz obrazca oddaje/nabave živinskih gnojil, ki ga k zbirni vlogi priložijo upravičenci, od katerih so bila živinska gnojila nabavljena.«.
V desetem odstavku se beseda »K7« nadomesti z besedo »K6«.
V enajstem odstavku se beseda »K5« nadomesti z besedo »K4«.
V trinajstem odstavku se beseda »K6« nadomesti z besedo »K5«.
3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
4. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
5. člen
Priloga 8 se črta.
6. člen
V prilogi 9 se v naslovu priloge in v naslovu obrazca beseda »K5« nadomesti z besedo »K4«.
7. člen
V prilogi 10 se v naslovu priloge in v naslovu obrazca beseda »K6« nadomesti z besedo »K5«.
8. člen
V prilogi 11 se v naslovu priloge in v naslovu obrazca beseda »K7« nadomesti z besedo »K6«.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-15/2005/6
Ljubljana, dne 3. marca 2005.
EVA 2005-2311-0020
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti