Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

462. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

463. Uredba o obrambnih načrtih
464. Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede

MINISTRSTVA

465. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
466. Pravilnik o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja
467. Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka
468. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o higieni živil
469. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja
470. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
471. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
472. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
473. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
500. Pravilnik o vzorčenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko
501. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu

BANKA SLOVENIJE

474. Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov v zvezi z opravljanjem poravnav med izvajalci plačilnega prometa

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

475. Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

476. Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas-Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev

Grosuplje

477. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center III, Grosuplje
478. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje, dopolnitev 2002
479. Spremembe in dopolnitve programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993., in 1994. leta, prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 in sprememb 1998

Ilirska Bistrica

480. Odlok o ureditvenem načrtu za cono C 2-2 v Ilirski Bistrici
481. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjen 2003 - Globovnik

Ivančna Gorica

482. Sklep o umiku pooblastila Javnemu komunalnemu podjetju

Kranj

483. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse v Mestni občini Kranj za leto 2004
484. Program priprave za občinski lokacijski načrt območja Planina-jug

Križevci

485. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2004

Medvode

486. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2004
487. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2005

Mislinja

488. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2004

Nova Gorica

489. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004

Novo mesto

490. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
491. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih Aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

Puconci

492. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2004

Razkrižje

493. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča v Občini Razkrižje

Rogatec

494. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2004

Slovenj Gradec

495. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
496. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta individualne zazidave Šmartno - Krnice (SC8)
497. Program priprave o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi zazidalnega načrta Planote Legen

Slovenska Bistrica

498. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2004

Šalovci

499. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti