Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

477. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center III, Grosuplje, stran 1208.

Na podlagi 31. in 175 člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 ter 8/03) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 14. seji dne 28. 1. 2004 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center III, Grosuplje
1. člen
Javno se razgrne odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center III, Grosuplje, ki ga je izdelal TOPOS d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. 09/03-ZN v januarju 2004, odgovorni vodja projekta je Ivanka Kraljič, univ. dipl. inž. arh.
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center III, Grosuplje bo javno razgrnjen v prostorih Občine Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska c. 5, Grosuplje.
Razgrnitev bo trajala 15 dni in se začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Pripombe in predloge k predlogu lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve ter pisno ali ustno na zapisnik na sedežu KS Grosuplje ali na Uradu za prostor občine Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v Družbenem domu, Taborska cesta 3, Grosuplje, organizirana javna razprava, in sicer dne 18. februarja 2004 ob 17. uri.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350005-2/98
Grosuplje, dne 28. januarja 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost