Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

496. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta individualne zazidave Šmartno - Krnice (SC8), stran 1240.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 16. redni seji dne 27. 1. 2004 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC8)
1. člen
Javno se razgrne predlog odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC8), ki ga je izdelal Andrej Kotnik s.p., pod številko naloge LD –13 – KTNK – 02.
2. člen
Predlog odloka bo razgrnjen v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v delovnem času občinske uprave.
3. člen
Javna razgrnitev bo trajala od vključno 2. 2. 2004 do vključno 17. 2. 2004.
4. člen
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe in predloge pravne in fizične osebe. Pripombe in predloge posredujejo pisno ali jih vpišejo v knjigo pripomb. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve.
5. člen
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana 11. 2. 2004 ob 14. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. O kraju in datumu javne razgrnitve in javne obravnave bo občinska uprava obvestila občane na krajevno običajen način.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-61/2002
Slovenj Gradec, dne 28. januarja 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost