Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2004 z dne 6. 2. 2004

Kazalo

485. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2004, stran 1217.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) in 4. člena odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96), ki se na podlagi 121. člena statuta Občine Križevci uporablja za območje Občine Križevci, je Občinski svet občine Križevci na 10. redni seji dne 29. 1. 2004 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2004
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju občine Križevci na dan 31. 12. 2003 znaša 140.280 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Križevci znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 11.222 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 9.820 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene določene v 1. členu tega sklepa, in znaša:
– v naselju Križevci 1,0% ali 1.403 SIT za m2
– v ostalih strnjenih naseljih 0.8% ali 1.122 SIT za m2,
– na območju razpršene gradnje 0,6% ali 842 SIT za m2.
Cena za m2 stavbnega zemljišča se lahko zmanjša do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena, v primeru, da so v pripravo in ureditev stavbnega zemljišča bila vložena večja sredstva, kar investitor dokaže z ustrezno dokumentacijo.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
S tem sklepom preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2003 (Uradni list RS, št. 8/03).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-02-10/04-75
Križevci, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Križevci pri Ljutomeru
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost