Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5490. Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (ZPPOSZ)
5491. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-A)
5492. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-D)
5493. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 2003 (ZIJZ-B)
5494. Zakon o o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ-A)
5495. Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5496. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5497. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5498. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5499. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5500. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5501. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5502. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo ter začasni uporabi Sklepa št. 1/2001 in Sklepa št. 2/2001 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
5503. Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
5504. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2002 po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
5505. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
5507. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino
5508. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
5510. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo

Odloki

5506. Odlok o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi Zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
5509. Odlok o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
5511. Odlok o uporabi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo

MINISTRSTVA

5512. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
5513. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 2002
5514. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje fiksnih obratovalnih stroškov za redno delovanje skupnih namakalnih objektov in naprav na namakalnih območjih za leto 2002
5515. Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v ustrezni register zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5516. Spremembe in dopolnitve statuta Stanovanjske zbornice Slovenije

OBČINE

Novo mesto

5543. Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Ribnica

5517. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2001
5518. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2002
5519. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ribnica
5520. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica
5521. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica

Slovenj Gradec

5522. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
5523. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2002 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
5524. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2002
5525. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v upravljanju Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

5526. Odlok o spremembi odloka o imenovanju ulic v mestu Slovenske Konjice

Sodražica

5527. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2002

Sveta Ana

5528. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2001
5529. Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost
5530. Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe za oskrbo z vodo
5531. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana
5532. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5533. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - vrtec Sveta Ana in Lokavec
5534. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2002

Šalovci

5535. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2001

Škofja Loka

5536. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za stanovanjsko gospodarstvo
5537. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi medobčinskega sklada za razvoj obrti in podjetništva Škofja Loka
5538. Odlok o Aleji znamenitih Ločanov
5539. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2002
5540. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

Velika Polana

5541. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2002

Žalec

5542. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec za leto 2002

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

89. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (MDESPV)
90. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BBHPT)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti