Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5536. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za stanovanjsko gospodarstvo, stran 13326.

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98, spremembe in dopolnitve) je Občinski svet občine Škofja Loka na 21. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada za stanovanjsko gospodarstvo
1. člen
Ustanovi se proračunski sklad za stanovanjsko gospodarstvo kot evidenčni račun v okviru proračuna občine.
2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu občine ločeno prikazujejo sredstva za področje stanovanjskega gospodarstva občine, in sicer:
– za financiranje gradnje in nakupa stanovanj ter prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš;
– za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
– za kreditiranje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš z ugodno obrestno mero;
– za izvajanje drugih nalog s področja stanovanjskega gospodarstva v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom občine in drugimi predpisi.
3. člen
Proračunski sklad se financira iz proračunskih sredstev.
4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
Vsi prihodki in odhodki sklada ter obveznosti sklada se prikažejo v proračunu Občine Škofja Loka.
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu leta se prenesejo v naslednje leto.
6. člen
Proračunski sklad se ustanovi za nedoločen čas z namenom izvajanja nalog na področju stanovanjskega gospodarstva in za pridobivanje in opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo.
7. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 9/94 in 68/97). Izbris Stanovanjskega sklada iz sodnega registra predlaga Občina Škofja Loka. Premoženje, obveznosti in sredstva Stanovanjskega sklada, vključno z evidencami in drugimi podatkovnimi bazami z dnem uveljavitve tega odloka prevzame Občina Škofja Loka. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha funkcija organom Stanovanjskega sklada občine Škofja Loka.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-266/93
Škofja Loka, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti