Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5530. Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe za oskrbo z vodo, stran 13322.

Na podlagi 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99), je Občinski svet občine Sveta Ana na 23. redni seji dne 15. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe za oskrbo z vodo
1. člen
S tem odlokom se v skladu z 61. členom zakona o lokalni samoupravi ustanovi skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic javnih zavodov in javnih podjetij v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali javnega podjetja ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe za oskrbo z vodo v Mestni občini Maribor, Občini Pesnica, Občini Duplek, Občini Lenart, Občini Kungota, Občini Šentilj, Občini Ruše, Občini Gornja Radgona, Občin Hoče-Slivnica, Občini Miklavž, Občini Benedikt, Občini Sv. Ana in Občini Selnica ob Dravi.
2. člen
Mestna občina Maribor in Občine, navedene v 1. členu tega odloka, so se s sporazumom, dogovorile, da bodo v enakem besedilu, vsaka zase, sprejele odlok o ustanovitvi skupnega organa iz 1. člena tega odloka.
3. člen
Skupni organ, ki ga v skladu z zakonom sestavljajo župani udeleženih občin iz 1. člena tega odloka oziroma njihovi pooblaščenci, se imenuje Svet županov za oskrbo s pitno vodo.
Sedež skupnega organa je v Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1.
4. člen
Skupni organ je organiziran kot interesna skupnost in ni pravna oseba.
5. člen
Skupni organ opravlja predvsem naslednje naloge:
– izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti v javnem podjetju za oskrbo z vodo ter pravice in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij v skladu z zakonskimi predpisi,
– usklajuje odločitve občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe za oskrbo z vodo,
– sprejema dolgoročne (25-letne), 4-letne ter letne programe oskrbe z vodo na skupnem sistemu,
– odloča o gospodarjenju z vodnimi viri, magistralnimi vodovodnimi cevovodi in drugimi skupnimi objekti in napravami za oskrbo z vodo na skupnem sistemu,
– po potrebi imenuje strokovne komisije in odbore za pripravo gradiv,
– druge naloge, za katere se župani dogovorijo.
6. člen
Skupni organ sprejema odločitve na sejah, ki jih vodi predsednik. Izvolitev predsednika ter sprejem poslovnika o delu skupnega organa sta točki prve seje.
7. člen
Način glasovanja:
Vsi župani skupaj imajo 100 glasov. Glasovi se delijo na tiste, ki so odvisni od priključne zmogljivosti v posamezni občini – odvisni glasovi (teh glasov je 61) in na tiste, ki niso odvisni od priključne zmogljivosti v posamezni občini – neodvisni glasovi (teh glasov je 39).
Število odvisnih glasov, ki jih ima posamezni župan, se določi vsako leto na prvi seji glede na priključno zmogljivost v posamezni občini v preteklem letu.
Število neodvisnih glasov, ki jih ima vsak župan, je tri in se ne spreminja.
Seja je sklepčna, če je na seji prisotnih najmanj 50 glasov, odločitev pa je sprejeta, če je zanjo glasovalo najmanj 50 glasov.
Na sejah se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik ter zapisnikar.
8. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge za skupni organ opravlja Mestna občinska uprava mestne občine Maribor, lahko pa se njihovo izvajanje s pogodbo prenese na izvajalca javne službe oskrbe z vodo.
Gradiva za seje morajo biti pripravljena in vročena članom vsaj 10 dni pred sejo.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko so v enakem besedilu sprejeti in v ustreznih uradnih glasilih objavljeni odloki v vseh občinah iz 1. člena tega odloka.
Št. 35502-002/2001
Sveta Ana, dne 15. decembra 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti