Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5519. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ribnica, stran 13316.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 - odl. US, 24/99 in 70/00) v povezavi s 23. členom sprememb in dopolnitev istega zakona (Uradni list RS, št. 70/00) ter na podlagi 30. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) in 78. člena poslovnika Občinskega sveta občine Ribnica (Uradni list RS, št. 66/00) je Občinski svet občine Ribnica na 17. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Ribnica
I
Politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnih volitvah v občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volilcev, ki jih je dobila na volitvah, pod pogojem da stranka vloži zahtevek za dodelitev sredstev.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah se sme dodeliti do vključno 30 tolarjev na glas volilca, ki je veljavno glasoval za stranko.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba).
II
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank, se lahko letno poveča za toliko, kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči odstotka določenega v petem odstavku 1. točke tega sklepa.
III
Sredstva se na žiro račune strankam nakazujejo mesečno po dvanajstinah.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s sprejemom proračuna občine za leto 2002.
Št. 01-414-10-7/01
Ribnica, dne 3. decembra 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti