Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5538. Odlok o Aleji znamenitih Ločanov, stran 13328.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 21. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o Aleji znamenitih Ločanov
1. člen
S tem odlokom se ureja Aleja znamenitih Ločanov, v kateri se bodo postavila spominska obeležja osebam, ki so bile rojene ali so živele na Škofjeloškem, in so prispevale v zakladnico dosežkov na različnih področjih.
Aleja znamenitih Ločanov se nahaja na Šolski ulici, na obzidju ob peš poti na Loški grad in na drugi primerni lokaciji, ki jo določi občinski svet.
S tem odlokom se ureja tudi postavitev drugih umetniških del na območju Občine Škofja Loka, tudi tistih, ki bodo posvečeni dogodkom, pomembnim za Škofjo Loko.
2. člen
Merila za izbor oseb, katerim se postavi spominsko obeležje in merila za izbor postavitve drugih umetniških del v skladu s tem odlokom, se določijo v pravilniku.
Pravilnik iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
3. člen
Predlog za postavitev posameznega spominskega obeležja iz prvega odstavka 1. člena in predlog za postavitev drugega umetniškega dela iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka pripravi Odbor za družbene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). Na sejo odbora so lahko vabljeni predstavniki Muzejskega društva.
Pobudo za postavitev posameznega spominskega obeležja oziroma drugega umetniškega dela lahko odboru za družbene dejavnosti podajo pravne ali fizične osebe.
4. člen
Predlog mora vsebovati:
– vsebinsko utemeljitev predloga, glede na pravilnik o merilih iz 2. člena tega odloka,
– vrsto predlaganega obeležja oziroma drugega umetniškega dela,
– lokacijo,
– čas postavitve,
– soglasje lastnika zemljišča ali objekta,
– finančni plan,
– soglasje še živečih sorodnikov, v primeru postavitve spominskega obeležja.
5. člen
O predlogu iz prejšnjega člena odloči občinski svet.
6. člen
Sredstva za postavitev spominskih obeležij in drugih umetniških del po tem odloku in njihovo vzdrževanje se zagotovijo v proračunu Občine Škofja Loka.
Predlagatelj v predlogu za postavitev spominskega obeležja oziroma drugega umetniškega dela lahko navede tudi druge vire finančnih sredstev (donacije, sponzorstvo...).
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-02/01
Škofja Loka, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti