Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5535. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2001, stran 13326.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 22. seji dne 7. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2001 (Uradni list RS, št. 17/01) se v 3. členu spremeni četrti odstavek in glasi:
Občinski proračun za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
                               SIT
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki                300,758.124,19
II. Skupaj odhodki                295,198.124,19
III. Proračunski presežek (I-II)          5,560.000,00
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev                 –
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                      –
VI. Prejeta – dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV-V)              –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                  –
VIII. Odplačilo dolga                5,560.000,00
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)     –5,560.000,00
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računu ((I-II)+(IV-V)                    –
----------------------------------------------------------------
2. člen
Vsa druga določila odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2000 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40301-3/01
Šalovci, dne 7. decembra 2001.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti