Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5521. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica, stran 13317.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 7. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 17. redni seji dne 13. 12. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica
1. člen
Spremeni in dopolni se pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 28/99).
2. člen
V celoti se črta 6. člen.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Ribnica, občinska uprava zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje športnih programov zagotavlja proračun občine. Za strokovno obdelavo podatkov (ovrednotenje športnih programov v skladu z normativi in kriteriji) lahko župan imenuje posebno strokovno komisijo ali pooblasti ustrezno zunanjo institucijo. Predlog delitve razpoložljivih sredstev obravnava in sprejme komisija za šport občine, ki jo imenuje župan.”
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Javni športni objekti se uporabljajo na način in za namen kot to določa zakon.”
5. člen
V normativnem delu pravilnika se v poglavju 07. ŠPORTNE PRIREDITVE črta drugi stavek prvega odstavka in se nadomesti z novim besedilom:
“Program prireditev sprejme župan na predlog strokovne službe ali posebej imenovane komisije za šport.”
6. člen
V normativnem delu pravilnika se v celoti črta besedilo poglavja 08. STROKOVNA DELA.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-65-1-98
Ribnica, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti