Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5517. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2001, stran 13316.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), in 16., 96. in 97. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 13. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2001
1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2001 se spremeni tako, da se glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2001 obsegajo :
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
skupaj prihodki                 957,860.000 SIT
skupaj odhodki                 1.036,160.000 SIT
proračunski primanjkljaj -            78,300.000 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil           5,300.000 SIT
C) Račun financiranja:
zadolževanje proračuna              73,000.000 SIT
odplačilo dolga
neto zadolževanje                90,787.000 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
V posebnem delu proračuna je izkazana razporeditev prihodkov med prihodke, s katerimi občina zagotavlja izvajanje nalog, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi in prihodke za druge namene. Odhodki in drugi izdatki pa so izkazani po uporabnikih.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2001.
Št. 01-403-02-1/00
Ribnica, dne 13. decembra 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti