Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5505. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000), stran 13264.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 13/97), zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani, z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 31/01), petega odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) in uredbe o ratifikaciji sklepa št. 5/01 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 24/01), izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 2002 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske skupnosti za jedrsko energijo (v nadaljevanju: Skupnosti).
2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg;
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Skupnosti, se uporablja carinska stopnja “prosto“.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature.
4. člen
Za kmetijske in ribiške izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogah 1 in 2 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po stopnjah in posebna uvozna dajatev v višini ter v okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah.
5. člen
Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo, v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi, uporablja carinska stopnja “prosto“, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po stopnjah oziroma posebna uvozna dajatev v višini določeni v tej prilogi.
Za kmetijske proizvode po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“.
Za blago po poreklu iz Skupnosti navedeno v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po stopnjah določenih v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
6. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 1 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 2 in 3 k tej uredbi pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01).
7. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3., 4. in 5. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali izdelano v državi izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v predpisu, ki ga izda Vlada Republike Slovenije.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Skupnosti, če gre za izvoz blaga, ki v skladu z Evropskim sporazumom o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
8. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje Carinskega zakona (Uradni list Republike Slovenije, št. 46/99, 103/99, 112/00 in 40/01) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1001 – za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1002 – za izdelke iz prilog 1, 2 in 3 po poreklu iz Skupnosti;
– 1003 – za izdelke iz prilog 4, 5 in 6 po poreklu iz Skupnosti.
9. člen
Predpis iz prvega odstavka 7. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije najkasneje do 31. decembra 2001.
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 334-07/2000-11
Ljubljana, 21. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti