Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002, Kazalo


BANKA SLOVENIJE

1. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 7. 1. do 13. 1. 2002

OBČINE

Brežice

2. Pravilnik za izbor in izvedbo programov športa v Občini Brežice

Črna na Koroškem

3. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
4. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem
5. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Črna na Koroškem

Grosuplje

6. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002

Kidričevo

7. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnih zemljišč v Občini Kidričevo v letu 2002
8. Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo
9. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2002

Kobilje

10. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje za leto 2002

Kočevje

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje

Kungota

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kungota za leto 2001
13. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kungota za leto 2002

Laško

14. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2002
15. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov Občine Laško
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško

Ljubljana

17. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2002

Medvode

18. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2002

Novo mesto

19. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto

Oplotnica

20. Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001
21. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Oplotnica
22. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Oplotnica
23. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2002
24. Pravilnik o športnih objektih v Občini Oplotnica

Sodražica

25. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sodražica

Šentjur pri Celju

26. Odlok o spremembi proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2001
27. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šentjur pri Celju
28. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju in njegovih delovnih teles
29. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2002

Tržič

30. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2002
31. Odlok o dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
32. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah Občine Tržič
33. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o glasilu Občine Tržič
34. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Tržič v letu 2002

Vitanje

35. Sklep o začasnem financiranju Občine Vitanje v letu 2002

Žalec

36. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva Žalec

POPRAVKI

1. Popravek o minimalni zajamčeni donosnosti na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2001
2. Popravek sklepa o veljavnosti četrte izdaje Evropske farmakopeje
3. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 22. do 28. 1. 2001
4. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 12. 11. do 18. 11. 2001
5. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 19. 11. do 25. 11. 2001
6. Popravek statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
7. Popravek cenika za posamezne tarifne skupine toplote
8. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest
9. Popravek sklepa o cenah v vrtcih za Občino Kobarid
10. Popravek sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče
11. Popravek sklepa o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče
12. Popravek sklepa o ukinitvi javnega dobra
13. Popravek sklepa o določitvi cene poldnevnega programa v vrtcu Občine Mirna Peč
14. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2001
15. Popravek odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Vransko
16. Popravek odloka o ustanovitvi zavoda Medobčinska matična knjižnica
17. Popravek sklepa o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti