Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

5. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Črna na Koroškem, stran 13.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 111/00), 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 26. redni seji dne 27. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu Črna na Koroškem
I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem so:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)           87.539 SIT,
II. starostne skupina (od 3 do 7 let)          60.061 SIT.
II
Predlagan dvig oskrbnin je 10%, za I. starostno skupino pa je cena 20% višja od cene II. starostne skupine.
Oskrbnina v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)           59.897 SIT,
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)          49.914 SIT.
Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)           42.984 SIT,
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)          35.995 SIT.
Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)           40.344 SIT,
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)          33.355 SIT.
III
Dnevni strošek prehrane v ceni je
a) malica                        110 SIT,
b) kosilo                        240 SIT,
c) dodatna popoldanska malica, ki ni
vračunana v ceni programa               66,00 SIT
IV
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
V
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.
VI
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na plačilo dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plačilom staršev.
VII
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka.
VIII
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih mesecih ne potrebujejo varstva.
IX
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem, zaračuna 600 SIT za vsako začeto uro. Vrtec to uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje, preneha pa veljati sklep o določitvi programov v vrtcu Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 21/01).
Št. 640-01-08/01
Črna na Koroškem, dne 28. decembra 2001.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti