Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

26. Odlok o spremembi proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2001, stran 39.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 118. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 25. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 2001 (Uradni list RS, št. 44/01) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 2001 zanašajo 1,679.019.000 SIT.
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki               1.679,019.000 SIT
II. Skupaj odhodki               1.643,019.000 SIT
III. Proračunski presežek             36,000.000 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačevanje dolga             36,000.000 SIT
IX. Neto zadolževanje               36,000.000 SIT
X. Zmanjšanje sredstev na računu
----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov račun financiranja je sestavni del odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu, uporablja pa se od dneva objave.
Št. 004-18/01-100
Šentjur pri Celju, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti