Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

20. Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001, stran 35.

Na podlagi 3. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 91. in 97. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 20. redni seji dne 18. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Oplotnica za leto 2001 (Uradni list RS, št. 28/01) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
2. člen
Proračun Občine Oplotnica za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
                              v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki:
1. Davčni prihodki                  125,385.497
2. Nedavčni prihodki                 41,424.085
3. Kapitalski prihodki                 9,780.000
5. Transferni prihodki                237,876.988
Prihodki skupaj:                   414,466.570
Odhodki:
1. Tekoči odhodki                  116,213.939
2. Tekoči transferi                 152,583.823
3. Investicijski odhodki               157,416.327
4. Investicijski transferi              15,903.650
Odhodki skupaj:                   442,117.739
B) Račun finančnih terjatev in naložb             –
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                  10,000.000
IX. Odplačilo dolga                  5,555.562
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)            4,999.996
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih                      –23,206.731
XII. Stanje sredstev na računih
ob koncu preteklega leta               23,206.731
----------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov rebalansa proračuna Občine Oplotnica je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu financiranja in v posebnem delu rebalansa proračuna, ki so sestavni del odloka o rebalansu proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20.9.1/2001
Oplotnica, dne 18. decembra 2001.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti