Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

33. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o glasilu Občine Tržič, stran 45.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji dne 27. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o glasilu Občine Tržič
1. člen
V 3. členu odloka o glasilu Občine Tržič (Uradni list RS, št. 65/97 – v nadaljevanju: odlok) se besedilo ‘’Tajništvo Občinskega sveta občine Tržič” nadomesti z besedilom ‘’Občina Tržič”.
2. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
‘’Glasilo ima pečat okrogle oblike (v nadaljevanju: pečat). Premer pečata je 35 mm. Pečat je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. V zgornjem delu, ob obodu zunanjega kroga pečata, nad grbom Občine Tržič, je besedilo ‘’OBČINA TRŽIČ”, v spodnjem delu, ob obodu zunanjega kroga je navedeno ime glasila ‘’TRŽIČAN”. V sredini pečata je grb Občine Tržič, ki je visok 15 mm.
Glede evidence in hrambe pečata se smiselno uporabljajo določbe odloka o obliki in vsebini pečatov Občine Tržič (Uradni list RS, št. 79/01).”
3. člen
V 12. členu odloka se med besedama ‘’se” in ‘’imenuje” doda beseda ‘’lahko”.
4. člen
V 20. členu odloka se besedilo ‘’tajništvu Občinskega sveta občine Tržič” nadomesti z besedilom ‘’Občinski upravi občine Tržič.”
5. člen
21. člen odloka se v celoti črta.
6. člen
Prvi odstavek 22. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
‘’Izdajatelj glasila zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi, ki so za ta namen predvidena v proračunu Občine Tržič za posamezno proračunsko leto.”
Drugi odstavek 22. člena odloka se črta.
V tretjem odstavku 22. člena odloka se za prvim stavkom dodata dva nova stavka, ki se glasita:
‘’Za objavljena ekonomsko-propagandna sporočila, oglase, objave in obvestila je Urad za finance občinske uprave občine Tržič dolžan izstaviti račun na podlagi posredovanih podatkov odgovornega urednika glasila. Realizirani prihodki so namenski prihodki občinskega proračuna.”
7. člen
24. člen odloka se v celoti črta.
8. člen
V 25. členu odloka se v prvem odstavku nadomestita besedi ‘’finančna služba” z besedilom ‘’Urad za finance občinske uprave”.
9. člen
27. člen odloka se v celoti črta.
10. člen
28. člen odloka se v celoti črta.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-010/97-08
Tržič, dne 27. decembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti