Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2002 z dne 4. 1. 2002

Kazalo

3. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem, stran 12.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), in 17. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 26. redni seji dne 27. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 2001.
2. člen
Gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2001 138.000 SIT/m2.
3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo 5.800 SIT/m2,
– za kolektivno komunalno rabo 8.800 SIT/m2.
4. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v 2. členu tega odloka:
I. A območje     – centralni del naselja
           Črna na Koroškem           2,0% – 3,0%
I. območje      – del naselja Črna na Koroškem    1,5% – 2,5%
II. območje     – del naselja Črna na Koroškem,
           Pristava, Lampreče
           in del naselja Žerjav        1,00%- 2,00%
III. območje     – del naselja Črna na Koroškem,
           del naselja Koprivna, del naselja
           Podpeca, del naselja
           Žerjav, del naselja Javorje,
           Jazbina, Ludranski vrh       1,00% – 1,5%
IV. območje     – vsa ostala območja stavbnih
           zemljišč v občini in zemljišča,
           ki bodo z urbanističnimi akti
           določena kot stavbna zemljišča   0,5% – 1,00%
I.O.C. območje    – obstoječe in predvidene
           industrijske cone          1,00% – 3,0%
Pri izračunu vrednosti nezazidanega in zazidanega stavbnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:
– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
5. člen
Območja so detajlno razvidna iz grafične priloge “Območje stavbnih zemljišč v Občini Črna na Koroškem”. Meje posameznih območij so vrisane v PKN – 5 in TTN – 5.
Kriteriji vrednotenja v 4. členu navedenih razponov v posameznih območjih so obrazloženi v tekstualnem delu dokumentacije: “Območje stavbnih zemljišč v Občini Črna na Koroškem”.
6. člen
Podane cene za m2 stanovanjske površine in komunalna opremljenost se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – sekcija gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen dviga življenjskih stroškov Republike Slovenije, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišča v Občini Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 21/01).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 423-06-01/01
Črna na Koroškem, dne 28. decembra 2001.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti