Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

345. Uredba o načinu določanja osebne identifikacijske številke

Sklepi

346. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah
347. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah

MINISTRSTVA

348. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe ŽIVILSTVO

OBČINE

Jesenice

349. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
350. Program priprave za programsko zasnovo in ureditveni načrt "Športno rekreacijski park Podmežakla"
351. Program priprave za programsko zasnovo in zazidalni načrt "Center Jesenice" ter za programsko zasnovo in ureditveni načrt "Mestni postajni park"
352. Program priprave za programsko zasnovo in zazidalni načrt "Cesta železarjev - gasilski dom"

Kobilje

353. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kobilje v letu 1999

Kočevje

354. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Kočevje prešel na naslednjo kandidatko z liste Združene liste socialnih demokratov - ZLSD

Krško

355. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990
356. Odlok o zazidalnem načrtu za del stanovanjskega območja Kremen
357. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško
358. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevni turistični taksi v Občini Krško
359. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
360. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999

Lenart

361. Statutarni sklep KS Volčina

Lendava

362. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Lendava

Ljutomer

363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer

Loška dolina

364. Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Občine Loška dolina
365. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Loška dolina

Majšperk

366. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Majšperk
367. Sklep o imenovanju nadzornega odbora

Osilnica

368. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 1998
369. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Osilnica
370. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Osilnica

Pivka

371. Odlok o ravnanju s komunalnimi in posebnimi odpadki v Občini Pivka

Polzela

372. Statutarni sklep Občine Polzela

Prebold

373. Statutarni sklep Občine Prebold

Rogaška Slatina

374. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
375. Pravilnik o dežurstvih prodajaln v Občini Rogaška Slatina
376. Prenehanje in imenovanje člana občinskega sveta

Slovenj Gradec

378. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

379. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica

Šalovci

377. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Šalovci do sprejetja proračuna za leto 1999

Šmarje pri Jelšah

380. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 1999
381. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
382. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999
383. Sklep o vrednosti točke
384. Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve "Pomoči na domu"

Tržič

385. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1995
386. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1996
387. Odlok o potrditvi zaključnega računa začasnega financiranja proračuna Občine Tržič za leto 1997

Velike Lašče

388. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Lenarta v Krvavi peči za kulturni in zgodovinski spomenik
389. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Marije Kraljice angelov in lip na Veliki Slevici za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost

Vitanje

390. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Vitanje

Vrhnika

391. Odlok o občinskih cestah
392. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Občini Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti