Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

390. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Vitanje, stran 722.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 26/92) in 10. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 25/95,) ter na predlog Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju je Občinski svet občine Vitanje na seji dne 29. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Vitanje
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo, se deli nepremične kulturne dediščine na območju Občine Vitanje, razglasijo za kulturni in zgodovinski spomenik.
2. člen
Kulturni in zgodovinski spomeniki so tisti deli kulturne dediščine, ki imajo posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost.
3. člen
Sestavni del tega odloka je predlog za razglasitev naravnih in kulturnih spomenikov v Občini Vitanje, projekt št. 02-46511-90 z dne 19. 10. 1990, dopolnjen 21. 12. 1998, ki ga je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Celja.
4. člen
A) Kot kulturni in zgodovinski spomeniki se v Občini Vitanje razglasijo:
I. Naselbinska območja
Vitanje – Staro trško jedro;
II. Arheološki spomeniki
Hudinja – Šentvid – Rimska nekropola;
B) Umetnostni spomeniki
I.Gradovi
1. Vitanje – Stari grad, sin Weitenstein,
2. Vitanje – Novi grad,
3. Vitanje – Trški dvorec;
II. Mestna in trška arhitektura
1. Vitanje – Hiša Vitanje 56,
2. Vitanje – Hiša Vitanje 84,
3. Vitanje – Hiša Vitanje 92, benificiatna hiša,
4. Vitanje – župnišče, Vitanje 99;
III. Cerkve
1. Brezen pri Vitanju – Cerkev sv. Antona,
2. Hudinja – Cerkev sv. Vide,
3. Spodnji Dolič – Cerkev sv. Marjete,
4. Vitanje – Cerkev sv. Petra in Pavla,
14. Vitanje – Cerkev Marije Pomočnice;
IV. Javni spomeniki, znamenja, kapele
1. Brezen – Kapela pri domačiji Brezen 20, sin. Matevževa kapela,
2. Paka – Kapela pri domačiji Paka 20, sin. Encikova kapela,
3. Paka, Kapela pri domačiji Paka 41, sin. Večkova kapela,
4. Skomarje – Kapela pri domačiji Skomarje 58, sin Petretova kapela;
V. Etnološki spomeniki
1. Hudinja – Kašča pri domačiji Hudinja 119,
2. Spodnji Dolič – Kašča domačije Sp. Dolič 29,
3. Spodnji Dolič – Gospodarsko poslopje domačije Sp. Dolič 30.
5. člen
Natančne oznake razglašenih kulturnih in zgodovinskih spomenikov, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, režim varstva ter razvojne usmeritve so navedene v strokovnih osnovah iz 3. člena odloka.
Strokovne osnove iz 3. člena odloka hranita Občina Vitanje in Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje.
6. člen
Na razglašenih kulturnih in zgodovinskih spomenikih ter v njihovih varovanih območjih so dovoljeni le posegi in razvojne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim, in ki so v skladu z varstvenimi režimi. Kakršnikoli posegi na zavarovanih objektih in njihovih območjih so možni le s soglasjem in na podlagi konservatorskih smernic pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
7. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravne in kulturne dediščine opravlja na področju Občine Vitanje Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju.
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Občinska uprava izda po razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov lastnikom le-teh obvestilo o razglasitvi le-teh seznani z režimom varstva, posameznimi omejitvami in prepovedmi, ki veljajo za posamezni kulturni spomenik.
Občinska uprava izvede vpis razglašenih kulturnih spomenikov v zemljiško knjigo.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-03/99-08
Vitanje, dne 29. januarja 1999.
Župan
Občine Vitanje
Stanislav Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost