Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

359. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah, stran 665.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 2. seji dne 25. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
1. člen
V odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/95) se spremenijo naslednji členi:
17. člen odloka se spremeni tako, da se za besedilom prvega odstavka črta pika, naredi vejica in dopiše naslednje besedilo: »razen določb odloka o ureditvi zimske službe v Občini Krško (Uradni list SRS, št. 7/88), v delu, kjer sta določena izvajalca zimske službe Cestno podjetje Novo mesto in Komunalno stavbeno podjetje KOSTAK Krško in se izvajalce določi v skladu s predpisi o javnih naročilih do ureditve izvajanja v eni izmed oblik po zakonu o gospodarskih javnih službah v skladu z novosprejetimi akti po 3. členu odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah.«
2. člen
20. člen odloka se spremeni tako, da se za besedilom prvega odstavka črta pika, naredi vejica in dopiše naslednje besedilo: »razen za vzdrževanje in varstvo pomembnejših krajevnih poti za cestno prometno povezavo v občini, ki se izvaja po sistemu javnega naročila do ureditve v eni izmed oblik po zakonu o gospodarskih javnih službah v skladu z novosprejetimi akti po 3. členu odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999.
Št. 1-028-3/95
Krško, dne 25. januarja 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost