Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

377. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Šalovci do sprejetja proračuna za leto 1999, stran 687.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97 in 10/98) in na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/98) je Občinski svet občine Šalovci na 1. seji dne 11. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Šalovci do sprejetja proračuna za leto 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Šalovci za leto 1999 se financira zakonsko določene obveznosti do porabnikov proračunskih sredstev na podlagi proračuna iz leta 1998, in sicer preko žiro računa Občine Šalovci.
2. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev lahko mesečno obsega največ povprečno porabljeno dvanajstino v letu 1998.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1998 in začete v letu 1998.
Sredstva za opravljena dela v zvezi z investicijami, začetimi na podlagi sklenjenih pogodb v letu 1998, se zagotavljajo in nakazujejo v obdobju začasnega financiranja ne glede na določilo 2. člena tega odloka ob izpolnitvi ostalih predpisanih pogojev za porabo proračunskih sredstev.
4. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Šalovci za leto 1999.
5. člen
Z vsemi sredstvi, ki so namenjena financiranju proračunskih dejavnosti za Občino Šalovci razpolaga župan.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 062/02-50/98
Šalovci, dne 11. decembra 1998.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost