Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

354. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Kočevje prešel na naslednjo kandidatko z liste Združene liste socialnih demokratov - ZLSD, stran 660.

Glede na sklep Občinskega sveta občine Kočevje z dne 10. 12. 1998, da je županu Janku Vebru prenehal mandat člana Občinskega sveta občine Kočevje na podlagi pete alinee 37.a člena in 37.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98 – odločba US RS, Uradni list RS, 45/94, 57/94 in 14/95) je Občinska volilna komisija občine Kočevje na korespondenčni seji dne 12. 1. 1999 na podlagi 18. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
ugotovila,
da je mandat člana Občinskega sveta občine Kočevje prešel na naslednjo kandidatko z liste Združene liste socialnih demokratov – ZLSD, to je na Zlatico Arko, roj. 23. 6. 1954, Gorenje 96.
Kandidatka je dne 8. 1. 1999 podala izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta občine Kočevje.
Predsednik
Občinske volilne komisije Kočevje
Roman Poklač, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost