Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

380. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 1999, stran 714.

Na podlagi 43., 43.a, 44. in 44.b člena starega zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v povezavi s 57. in 58. členom novega zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95, 17/97 in 48/98) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 2. redni seji dne 25. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 1999
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje opremljenosti zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 1999 za območje Občine Šmarje pri Jelšah znaša 117.800 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega zakona odloka in znaša 0,9% povprečne gradbene cene.
3. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče se letno valorizirajo v skladu z določili zakona o stavbnih zemljiščih.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998 (Uradni list RS, št. 20/98).
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-9/99
Šmarje pri Jelšah, dne 26. januarja 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost