Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

357. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško, stran 665.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 2. seji dne 25. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško (Uradni list RS, št. 39/98) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da glasi:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) se plačuje v mestih Krško in Kostanjevica na Krki, naseljih mestnega značaja Senovo in Brestanica ter v naseljih: Leskovec pri Krškem, Raka, Podbočje, Koprivnica, Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Veliki Trn, Dolenja vas, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji Leskovec, Brezje pri Dovškem in Černeča vas.
2. člen
Spremeni se druga alinea 7. člena odloka tako, da glasi:
– »v II. kategorijo se uvrščajo naslednja naselja v celoti: Koprivnica, Veliki Podlog, Drnovo, Dolenja vas, Zdole, Veliki Trn, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji Leskovec, Brezje pri Dovškem in Črneča vas.«
3. člen
V 8. členu odloka se spremenita V. in VI. kategorija tako, da glasita:
V. kategorija:
»industrijsko poslovno območje kamor se uvršča predel ob Cesti krških žrtev od Hočevarjevega trga do konca Ceste krških žrtev ter nadalje ob magistralni cesti Celje–Drnovo do križišča v Žadovinek, vse do reke Save na desnem bregu, vključno tudi Ulico mladinskih delovnih brigad v Leskovcu pri Krškem; na levem bregu Save se v to območje vključuje predel od Save do vključno Ceste 4. julija od Savske poti do Ilirske ulice, vključujoč celotno industrijsko cono Vrbine. V to kategorijo spadajo tudi območja ob regionalnih cestah skozi Brestanico, Senovo in Kostanjevico na Krki, razen območij oziroma dejavnosti, ki so določene v I., II., III. in IV. kategoriji.
VI. kategorija:
– območja, ki niso zajeta v V. kategoriji so pa v mestu Krško, naselju mestnega značaja Kostanjevica na Krki in v naseljih Leskovec pri Krškem, Brestanica in Senovo.«
Vse ostale kategorije ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati 1. v naslednjem mesecu po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/18-414-5/98
Krško, dne 25. januarja 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost