Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

392. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika, stran 732.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 29. člena statuta Občine Vrhnika, (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na 33. seji dne 3. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Vrhnika in naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Vrhnika in v naseljih Janezova vas–Verd, Log, Dragomer–Lukovica;
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Vrhnika in v naseljih Janezova vas–Verd, Log, Dragomer–Lukovica;
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Vrhnika in ceste med naselji v Občini Vrhnika in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Vrhnika in v naseljih Janezova vas–Verd, Log, Dragomer–Lukovica z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v mestu Vrhnika in v naseljih Janezova vas–Verd, Log, Dragomer–Lukovica z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
– mestne in krajevne ceste (LK)
6. člen
Javne poti (JP) v mestu Vrhnika so:
7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
8. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:
9. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št.347-05-144/98-03 od 21. 8. 1998.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 11/3-033/98
Vrhnika, dne 3. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost