Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1999 z dne 13. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1999 z dne 13. 2. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

393. Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza)

Odloki

394. Odlok o imenovanju ministra za obrambo Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

395. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

396. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999

Sklepi

397. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Atlanti
398. Sklep o postavitvi častnega konzula v Atlanti
418. Sklep o povišanju rejnin

MINISTRSTVA

399. Odredba o spremembah odredbe o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov
400. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
401. Pravilnik o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove
402. Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
403. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanj za varstvo pred požarom
404. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
405. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
406. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
407. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
408. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 23. 6. 1998 do 26. 10. 1998 izdano dovoljenje za promet
409. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu Fundacije za odprto družbo
410. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove Anin sklad

USTAVNO SODIŠČE

411. Odločba o razveljavitvi besede "samski" v 5. in 5.2. točki obrazca za oceno stanovanjskih razmer ter v 5.2. pojasnil za izpolnjevanje obrazca za oceno stanovanjskih razmer, ki je kot priloga sestavni del pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
412. Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča št. U 391/93 in odločbe Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, št. 371-104-92-49-IV/VH
413. Odločba o razveljavitvi zakona o lastninjenju spomenikov in znamenitosti in o roku, po katerem začne razveljavitev veljati
414. Odločba o ugotovitvi, da zakon o varstvu okolja in zakon o rudarstvu ter na njeni podlagi izdani podzakonski predpisi ne določajo pogojev in postopkov za pridobitev koncesije za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

415. Pravila fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
416. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka
417. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 1999

OBČINE

Dobrepolje

419. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje
420. Sklep o določitvi cene programa vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ringaraja

Ig

421. Sklep o ukinitvi javnega dobra

POPRAVKI

1. Popravek poročila o izidu splošnih volitev mestnih svetnikov v Mestni svet mestne občine Ljubljana
2. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta deponije odpadkov Kovor (Tržič)

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

5. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o zagotavljanju logistične podpore slovenskim silam, ki sodelujejo v Posebni mednarodni enoti v Bosni in Hercegovini
6. Uredba o ratifikaciji Tehničnega dogovora med Glavnim poveljstvom karabinjerjev in Generalštabom Slovenske vojske k Memorandumu o soglasju (MOS) med italijanskim Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o zagotavljanju logistične podpore slovenski zunanji sili, ki sodeluje v PME na italijanskem ozemlju in v logistični bazi v Butmirju pri izvajanju SACEUR-jevega OPLAN-a 10407 "Joint Forge"
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti