Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

387. Odlok o potrditvi zaključnega računa začasnega financiranja proračuna Občine Tržič za leto 1997, stran 717.

Na podlagi 21. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98), sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Tržič v letu 1997 (Uradni list RS, št. 17/97) in odloka o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997 (Uradni list RS, št. 33/97 in 85/97) je Občinski svet občine Tržič na 2. seji dne 27. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa začasnega financiranja proračuna Občine Tržič za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun začasnega financiranja proračuna Občine Tržič za leto 1997.
2. člen
Prihodki in odhodki začasnega financiranja proračuna Občine Tržič za leto 1997 znašajo:
-------------------------------------------------------
                          SIT
-------------------------------------------------------
– prihodki                 949,086.329
– odhodki                 945,954.800
– presežek prihodkov nad odhodki       3,131.529
se prenese v leto 1998
-------------------------------------------------------
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Tržič, ki znašajo:
-----------------------------------------------------------
                           SIT
-----------------------------------------------------------
– začetno stanje 1. 1. 1997          8,272.966
– prihodki v letu 1997             4,536.451
– odhodki v letu 1997             3,443.850
– končno stanje 31. 12. 1997          9,365.567
– presežek prih. iz leta 1997 nad odh.     1,092.601
se prenese v leto 1998
-----------------------------------------------------------
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja sta sestavna dela odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-02/97-06
Tržič, dne 27. januarja 1999.
Župan
Občina Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost