Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

373. Statutarni sklep Občine Prebold, stran 685.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Prebold na 1. seji dne 9. 12. 1998 sprejel naslednji
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
Sedež občine je v Preboldu, Hmeljarska cesta 3.
Občina Prebold ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm, z napisom v krogu zgoraj OBČINA ter spodaj PREBOLD.
Občinski svet ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm, z napisom v krogu zgoraj OBČINA, spodaj PREBOLD ter v sredini Občinski svet.
2. člen
Do uveljavitve statuta Občine Prebold se za sprejem aktov sveta smiselno uporablja začasni poslovnik občinskega sveta in zakon o lokalni samoupravi.
3. člen
Občinski predpisi, razen statuta in poslovnika občinskega sveta, ki so veljali na območju prejšnje Občine Žalec, ostanejo v veljavi na območju sedanje občine do sprejetja novih.
4. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati, ko ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino in velja do uveljavitve statuta Občine Prebold.
Prebold, dne 9. decembra 1998.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost