Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

385. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1995, stran 716.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1995 (Uradni list RS, št. 67/95) je Občinski svet občine Tržič na 2. seji dne 27. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 1995.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Tržič za leto 1995 znašajo:
------------------------------------------------------
                       SIT
------------------------------------------------------
– prihodki              800,754.405
– odhodki               799,651.204
– presežek prihodkov nad odhodki    1,103.201
se prenese v leto 1996
------------------------------------------------------
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Tržič, ki znašajo:
------------------------------------------------------
                       SIT
------------------------------------------------------
– začetno stanje 1. 1. 1995       769.653
– prihodki v letu 1995         4,804.526
– odhodki v letu 1995          547.093
– presežek prihodkov nad odhodki    5,027.086
se prenese v leto 1996
------------------------------------------------------
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja sta sestavna dela odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-02/95-06
Tržič, dne 27. januarja 1999.
Župan
Občina Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost