Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

384. Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve "Pomoči na domu", stran 715.

Na podlagi prve alinee 100. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94) ter 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95, 17/96 in 48/98) je občinski svet na seji dne 25. 1. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoči na domu“
1. člen
Ta pravilnik določa merila, po katerih se določi oprostitev in olajšava pri plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoči na domu“, ki po zakonu ni brezplačna.
2. člen
Upravičenec do socialnovarstvene storitve “Pomoči na domu“ lahko uveljavlja oprostitev in olajšavo pri plačilu socialnovarstvene storitve le, če jih izvajajo javni zavodi ali drugi pooblaščeni izvajalci - koncesionarji (v nadaljevanju: izvajalci) v skladu s predpisanimi standardi in normativi.
3. člen
Pomoč na domu je v celoti brezplačna za naslednje skupine upravičencev, ki sklenejo dogovor o izvajanju storitve:
a) prejemnike denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94);
b) prejemnike edinega vira po zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94);
c) če ugotovljeni dohodki na uporabnika socialnovarstvene storitve ne dosegajo 25% poprečne neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu.
Vsi ostali upravičenci storitve so plačila oproščeni v odvisnosti od njihovega materialnega stanja, ki ga določajo vsi dohodki in osebni prejemki ter nepremično premoženje (v nadaljevanju: ugotovljeni dohodki), ugotovljeni na način kot ga določa zakon o socialnem varstvu za prejemnike denarnega dodatka in sicer:
------------------------------------------------------
% zneska popr. neto plače     % prispevka k ceni
vseh zaposl. v RS v pret. letu       storitve
------------------------------------------------------
do 25%                 ni prispevka
od 26% do 35%                   7%
od 36% do 45%                  13%
od 46% do 60%                  20%
od 60% do 70%                  25%
od 70% do 80%                  30%
od 80% do 90%                  40%
od 90% do 100%                  50%
od 100% do 110%                 60%
od 110% do 120%                 70%
od 120% do 130%                 80%
od 130% do 140%                 90%
nad 140%                    100%
------------------------------------------------------
4. člen
O oprostitvah in olajšavah iz 3. točke odloča Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah po predpisih o splošnem upravnem postopku.
5. člen
Cena storitve “Pomoč na domu“ je ob sprejemu tega pravilnika 1.621 SIT na uro in se valorizira enkrat letno v skladu z rastjo poprečnih neto plač vseh zaposlenih v RS.
V ceni ni zajet predpisan prometni davek v trenutni višini 6,5%.
6. člen
Ta pravilnik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do sprejema ustreznega pravilnika Vlade Republike Slovenije o oprostitvah in olajšavah za vse socialnovarstvene storitve javne službe.
Št. 06202-4/99
Šmarje pri Jelšah, dne 27. januarja 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost