Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

726. Zakon o pogojih za refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno zavarovanje
727. Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
728. Zakon o javnih glasilih
729. Zakon o Radioteleviziji Slovenija

Odloki

730. Odlok o izvolitvi sodnice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
731. Odlok o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
732. Odlok o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Ljubljani
733. Odlok o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Mariboru
734. Odlok o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Kopru
735. Odlok o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Kopru
736. Odlok o izvolitvi sodnice Temeljnega sodišča v Kopru
737. Odlok o razrešitvi sodnika Temeljnega sodišča v Novem mestu
738. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Kranju
739. Odlok o razrešitvi sodnice Temeljnega sodišča v Celju
740. Odlok o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Novem mestu
741. Odlok o razrešitvi namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Mariboru
742. Odlok o imenovanju namestnice javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani
743. Odlok o imenovanju namestnika javnega tožilca Temeljnega javnega tožilstva v Novem mestu
744. Odlok o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za prekrške
745. Odlok o izvolitvi sodnice Sodišča združenega dela v Ljubljani
746. Odlok o izvolitvi sodnice Sodišča združenega dela v Kopru
747. Odlok o izvolitvi sodnika Sodišča združenega dela Republike Slovenije
748. Odlok o izvolitvi sodnika Sodišča združenega dela v Ljubljani
749. Odlok o izvolitvi sodnika Sodišča združenega dela v Novem mestu
750. Odlok o imenovanju namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
751. Odlok o imenovanju namestnice javnega pravobranilca Republike Slovenije
752. Odlok o imenovanju 16 predstavnikov upokojencev za člane Skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Drugi akti

753. Sprememba zneskov drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

754. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki

Pozivi

755. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

756. Pravilnik o načinu vodenja sodnega registra
757. Pravilnik o obrazcih predlogov za vpis podatkov v sodni register
758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posebnih pripomočkih za vojaške invalide
759. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za mesec marec 1994

USTAVNO SODIŠČE

760. Odločba o ugotovitvi, da zakon o cenah ni v neskladju z ustavo in da predpisi Vlade Republike Slovenije niso oziroma niso bili v neskladju z ustavo in zakonom ter sklep o ustavitvi postopka

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

761. Sklep o razpisu postopka za imenovanje članov Skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z javnim pozivom

OBČINE

Brežice

763. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora, za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, plačevanje stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevaje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini Brežice
764. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem

Celje

766. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Ostrožno

Črnomelj

767. Odlok o podaljšanju začasnega financiranja javne porabe v občini Črnomelj za leto 1994
768. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Črnomelj za leto 1993
769. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi Glasbene šole Črnomelj
770. Odlok o poslovnem času

Gornja Radgona

771. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Gornja Radgona
772. Odredba o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in za stroške poslovanja veterinarsko-higienske službe ter dovoljenja v letu 1994 v občini Gornja Radgona

Ljubljana

762. Sklep o določitvi višine povračila za nove priključke in za povečanje obstoječih moči uporabnikov, ki se priključujejo na sistem daljinske oskrbe s toplotno energijo oziroma plinom

Šentjur pri Celju

773. Sklep o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo s pitno vodo

Šmarje pri Jelšah

774. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993

Trebnje

775. Odlok o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Mokronogu
776. Odlok o organiziranju javnega podjetja "Komunala Trebnje"

Žalec

777. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen za uporabo pokopaliških objektov in naprav ter o izvajanju drugih storitev pokopališke in pogrebne dejavnosti

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o barvi in oznakah službene obleke v Republiški carinski upravi
2. Popravek odloka o razglasitvi Pokljuške soteske za naravni spomenik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti