Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem, stran 1067.

Na podlagi 4. in 11. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/83, 6/86 in 4/90) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na 73. seji dne 21. 3. 1994 sprejel
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem
1. člen
Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem, objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/92 in 13/93 se spremeni in dopolni.
2. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen in se glasi:
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti občine, ki so namenjena za zadovoljevanje stanovanjskih potreb deficitarnega kadra v organih in organizacijah občine Brežice in javnih zavodih, katerih ustanovitelj je občina Brežice.
Delavci, ki so jim bila v skladu s pravilnikom dodeljena službena stanovanja do 31. 12. 1994 in ki bodo najkasneje s 1. 1. 1995 delali v državnih organih in organizacijah ter javnih zavodih, ostanejo najemniki službenih stanovanj v lasti občine Brežice, dokler delajo v teh institucijah.
3. člen
Spremeni in dopolni se 6. člen in se glasi:
Pri vsaki pridobitvi službenega stanovanja ali sprostitvi le-tega, upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, objavi razpis za oddajo službenega stanovanja v najem.
Razpis se objavi na oglasni deski občine in v javnih zavodih.
Rok za prijavo ne sme biti krajši od 8 dni.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 361-36/93-7
Brežice, dne 21. marca 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.