Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

773. Sklep o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo s pitno vodo, stran 1079.

Na podlagi sklepa o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Šentjur (Uradni list RS, št. 39/90) je Izvršni svet Skupščine občine Šentjur pri Celju na seji dne 15. 2. 1994 sprejel
SKLEP
o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo s pitno vodo
1. člen
S tem sklepom se uvaja prispevek za investicijska vlaganja v oskrbo s pitno vodo v občini Šentjur pri Celju.
Prispevek plačujejo vsi uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz vodovodnih sistemov, katerih upravljalec je Javno komunalno podjetje Šentjur.
2. člen
Sredstva so namenska in se evidentirajo in zbirajo ob ceni vode na Javnem komunalnem podjetju Šentjur.
Sredstva se uporabijo za investicije na področju vodooskrbe v skladu s sprejetim Programom kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov vodooskrbe v občini Šentjur pri Celju.
3. člen
Vsa dela, ki se izvajajo iz naslova prispevka za investicijska vlaganja, se oddajo na osnovi razpisov del.
4. člen
Porabo sredstev nadzira nadzorni odbor Javnega komunalnega podjetja Šentjur.
5. člen
Pričetek zbiranja sredstev je 1. 4. 1994.
6. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 28-1/94-2
Šentjur pri Celju, dne 15. februarja 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Šentjur pri Celju
Ladislav Grdina, dipl. inž. str. l. r.