Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

761. Sklep o razpisu postopka za imenovanje članov Skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z javnim pozivom, stran 1062.

Na podlagi 274. in 277. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in
5/94) ter 15. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 55/ 93) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 8. seji, dne 31. marca 1994 sprejela
SKLEP
o razpisu postopka za imenovanje članov Skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z javnim pozivom
1. Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z javnim pozivom razpisuje začetek postopka za imenovanje članov skupščine zavoda za štiriletno mandatno obdobje 1994-1998.
2. Roki za izvedbo postopka imenovanja začno teči z dnem razpisa, to je 8. 4. 1994.
3. Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s tem sklepom javno poziva pristojne predlagatelje, da najkasneje do 2. maja 1994 imenujejo z zakonom in tem sklepom določeno število članov za novo skupščino zavoda.
Poročila oziroma zapisnike s potrdili oziroma pisnimi izjavami o privolitvah imenovanih članov k imenovanju, predlagatelji posredujejo do 9. 5. 1994 komisiji za spremljanje postopka imenovanj članov skupščine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
4. Prvo skupino 10 članov skupščine zavoda evidentirajo, kandidirajo in imenujejo organizacije in delodajalci, organizirani v gospodarski zbornici in drugih združenjih delodajalcev za območje države.
Drugo skupino 30 članov skupščine zavoda evidentirajo, kandidirajo in imenujejo zavarovanci in uživalci pravic tako, da:
– 10 članov imenujejo reprezentativni sindikati za območje države,
– 16 članov, predstavnikov upokojencev, imenuje Državni zbor Republike Slovenije,
– 4 člane imenuje svet invalidskih organizacij Slovenije.
5. Pristojni predlagatelji vodijo postopke evidentiranja, kandidiranja in imenovanja članov skupščine zavoda v skladu s svojimi internimi pravili.
6. Skupščina zavoda določa, da se sočasno in v rokih, določenih v razpisu za imenovanje članov skupščine zavoda izvede postopek evidentiranja in predlaganja kandidatov za člane upravnega odbora zavoda.
7. V postopku evidentiranja in predlaganja kandidatov za člane upravnega odbora se zagotovi zakonsko načelo sorazmerne zastopanosti tako da:
– organizacije in delodajalci, organizirani v gospodarski zbornici ter drugih združenjih delodajalcev za območje države, predlagajo izmed svojih predstavnikov v skupščini zavoda štiri kandidate za člane upravnega odbora zavoda,
– reprezentativni sindikati za območje države predlagajo izmed svojih predstavnikov v skupščini zavoda štiri kandidate za člane upravnega odbora zavoda,
– upokojenci predlagajo izmed svojih predstavnikov v skupščini zavoda tri kandidate za člane upravnega odbora zavoda,
– delovni invalidi predlagajo izmed svojih predstavnikov v skupščini zavoda enega kandidata za člana upravnega odbora zavoda,
– delavci zavoda v skladu z zakonom izvolijo tri člane upravnega odbora zavoda.
8. Pristojni predlagatelji izvedejo postopek evidentiranja in predlaganja kandidatov za člane upravnega odbora zavoda v skladu z zakonom, s svojimi pravili oziroma na podlagi medsebojnih dogovorov.
9. Skupščina zavoda na podlagi predlogov iz prejšnje točke tega sklepa izvede volitve upravnega odbora zavoda na svoji konstitutivni seji.
Skupščina izvoli 12 članov upravnega odbora zavoda iz vrst članov skupščine, 3 člane pa izvolijo delavci zavoda v skladu s svojimi pravili.
10. Ta sklep z javnim pozivom pristojnim predlagateljem se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in sredstvih javnega obveščanja takoj po sprejetju sprememb in dopolnitev statuta zavoda.
Št. 01000-015/94
Ljubljana, dne 31. marca 1994.
Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Stanko Hvale l. r.
Predsednik