Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

753. Sprememba zneskov drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije, stran 1042.

Na podlagi točke I./2 do 6 in I./8 do 9 sklepa Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, št. 102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, št. 8 z dne 12. II. 1993) in točke I./2 in II. sklepa o osebnih prejemkih in povračilih delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije predsednik Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve objavlja
SPREMEMBO ZNESKOV
drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije
za mesec april 1994, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 16-608/94 z dne 25. III. 1994, tako da se točka 5. in točka 6. spremenita in glasita:
»5. kilometrina (30% cene bencina) 21,60 SIT;
6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer (15% cene bencina) 10,80 SIT.«
Št. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 5. aprila 1994.
Predsednik
Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve
Tone Anderlič l. r.