Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

768. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Črnomelj za leto 1993, stran 1073.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in 52/92) in na podlagi 24. člena statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 3/93) je Skupščina občine Črnomelj na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 28. 3. 1994 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Črnomelj za leto 1993
1
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Črnomelj za leto 1993.
2
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
                        v SIT
– prihodke                594,600.287
– odhodke                593,382.424
– stalna proračunska rezerva        1,189.200
– presežek prihodkov nad odhodki       28.663
3
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 28.663 SIT se šteje kot prihodek proračuna občine za leto 1994.
4
Pregled in razpored prihodkov občine za leto 1993 je sestavni del tega odloka.
5
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/91
Črnomelj, dne 28. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.