Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

767. Odlok o podaljšanju začasnega financiranja javne porabe v občini Črnomelj za leto 1994, stran 1073.

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 52/92, 7/93, 43/93) in na podlagi 24. člena statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 3/93) je Skupščina občine Črnomelj na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 28. 3. 1994 sprejela
ODLOK
o podaljšanju začasnega financiranja javne porabe v občini Črnomelj za leto 1994
1. člen
Potrebe državnih organov in drugih porabnikov sredstev javne porabe v občini Črnomelj se v letu 1994 do sprejetja proračuna občine Črnomelj za leto 1994 toda najdalj do 31. 5. 1994 začasno financirajo na podlagi izvršitve občinskega proračuna za leto 1993.
2. člen
Pri začasnem financiranju po 1. členu se sme uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih dobah po proračunu za prejšnje leto.
3. člen
Izdatki, izvršeni po tem odloku, so sestavni del proračuna občine Črnomelj za leto 1994 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
4. člen
Ta odlok začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1994.
Št. 401-5/92
Črnomelj, dne 28. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.