Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1994 z dne 13. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1994 z dne 13. 4. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

778. Zakon o dopolnitvi zakona o rednih sodiščih
779. Zakon o sodiščih
780. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih
781. Zakon o sodniški službi
782. Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-2008

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

783. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
784. Uredba o dopolnitvi uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga v letu 1994

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

785. Odredba o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
786. Odredba o določitvi zneska davka po odbitku, do katerega izplačevalec osebnih prejemkov in drugih dohodkov davka ne plača
787. Poprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
788. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o prepovedi uvoza in tranzita krompirja, da se prepreči nevarnost vnašanja ogorčic (Globodera pallida (Stone) Behrens) in (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens)
789. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

790. Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic prve emisije investicijske družbe
791. Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic naslednje emisije pooblaščene investicijske družbe
792. Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic prve emisije pooblaščene investicijske družbe
793. Sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic naslednje emisije investicijske družbe
794. Tarifa o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah
795. Sklep o določitvi vzorca statuta pooblaščene investicijske družbe in pogodbe za upravljanje

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

796. Pravilnik o načinu in postopku usklajevanja avtobusnih voznih redov ter njihovem vpisu

OBČINE

Metlika

797. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Metlika za leto 1993
798. Odlok o proračunu občine Metlika za leto 1994
799. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju občine Metlika

Ormož

800. Sklep o uvedbi 9. krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu
801. Poročilo volilne komisije KS Miklavž pri Ormožu o izidu referenduma za uvedbo 9. krajevnega samoprispevka na območju KS Miklavž pri Ormožu, ki je bil dne 27. marca 1994

Ribnica

802. Spremembe in dopolnitve statuta občine Ribnica

Sevnica

803. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1994 na območju občine Sevnica
804. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Sevnica
805. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Slovenska Bistrica

806. Odredba o izvajanju zapore psov in mačk ter drugih preventivnih ukrepov zaradi zatiranja in preprečevanja širjenja stekline na območju občine Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

807. Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Slovenske Konjice v letu 1994

Trebnje

808. Sklep o ugotovitvi lastnine občine Trebnje

Tržič

809. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Tržič za leto 1993
810. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1994

Vrhnika

811. Odlok o komunalnih taksah v občini Vrhnika
812. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Vrhnika
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti