Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

757. Pravilnik o obrazcih predlogov za vpis podatkov v sodni register, stran 1044.

Na podlagi četrtega odstavka 27. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) izdaja minister za pravosodje
PRAVILNIK
o obrazcih predlogov za vpis podatkov v sodni register
1. člen
(1) Predlog za vpis posameznih podatkov v sodni register se vloži na obrazcih, ki so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
(2) Ni potrebno, da bi bil predlog za vpis posameznih podatkov v sodni register vložen na vnaprej natisnjenem obrazcu, vendar pa mora biti vsebina posameznih rubrik v predlogu in zaporedje teh rubrik enaka vsebini obrazca.
(3) Predlog za vpis podatkov v sodni register mora biti vložen v dveh izvodih za sodišče, predpisane listine pa morajo biti priložene v enem izvodu.
2. člen
Predlog za vpis nameravane firme v sodni register se vloži na obrazcu "obr. NAM" tako, da se izpolnijo ustrezne rubrike v listu 0 in listu 1 tega obrazca.
3. člen
(1) Predlog za vpis ustanovitve subjekta vpisa v sodni register se vloži na obrazcu "obr. UST" tako, da se glede na vrsto subjekta vpisa izpolnijo ustrezne rubrike v listih 0 – 5.
(2) Predlog za vpis podatkov, ki se v sodni register vpisujejo ob ustanovitvi subjekta vpisa in ki niso navedeni v posameznih rubrikah obrazca (na primer sklep skupščine o odobrenem kapitalu) se vloži na posebnem listu, ki se priloži obrazcu.
(3) Na obrazcu iz prvega odstavka tega člena se vloži tudi predlog za vpis podružnice v sodni register, pri čemer se v list 2 vpišejo podatki o pravni osebi, ki je podružnico ustanovila.
4. člen
(1) Predlog za vpis sprememb podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, ali predlog za vpis podatkov, ki se v sodni register vpisujejo po vpisu ustanovitve subjekta v sodni register, se vloži na obrazcu "obr. SPR" tako, da se glede na vrsto spremembe izpolnijo ustrezne rubrike v listih 0 – 5.
(2) Predlog za vpis podatkov iz prvega odstavka tega člena, ki niso navedeni v posamezni rubriki obrazca (na primer sklep skupščine o spremembi kapitala) se vloži na posebnem listu, ki se priloži obrazcu.
5. člen
Predlog za vpis sprememb v sodni register, ki vsebuje tudi zahtevek za vpis dejavnosti zaradi uskladitve s standardno klasifikacijo dejavnosti se vloži na obrazcu "obr. SPR" tako, da se izpolnijo ustrezni listi 0 – 2 ter 4 – 5. Zahtevek za vpis dejavnosti pa se vloži na listu 3 obrazca "obr. UST".
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 718-3/92-19
Ljubljana, dne 5. aprila 1994.
Minister za pravosodje
Miha Kozinc l. r.