Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

Kazalo

764. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 1065.

Na podlagi 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen med izvršnim svetom skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) in 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/85, 6/86), je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na seji dne 21. 3. 1994 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 13/91, 56/92) se v 1. členu na področju 10. STANOVANJSKO – KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN UREJANJE NASELJA IN PROSTORA, v podskupini dimnikarske storitve, določijo kot najvišje naslednje cene:
+---------------------------------------+-------------+----------+
|Storitev                |      ME| Cena SIT|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|I. ČIŠČENJE KURILNIH, DIMOVODNIH IN PREZRAČEVALNIH NAPRAV    |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|1. gospodinjski štedilnik       |     kom|    460|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|2. peč 10 kW, krušna peč        |     kom|    460|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|3. pekovska peč, gostinski štedilnik  |     kom|    960|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|4. etažne, centr. kurilne napr. do 60kW|     kom|    740|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|5. centralne kurilne naprave v kotl.  |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- 60 do 150 kW             |     kom|   1.560|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- 150 do 300 kW            |     kom|   2.120|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- 300 do 400 kW            |     kom|   2.640|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- 400 do 700 kW            |     kom|   5.050|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- 700 do 1.000 kW           |     kom|   5.830|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- 1.000 do 1.500 kW          |     kom|   8.330|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- nad 1.500 kW             |     kom|  po pog.|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|6. samostojni dimnik do o = 20 ali   |       |     |
|20 x 20 cm               |     kom|    460|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|7. samostojni dimnik nad        |       |     |
|D = 20 ali 20 x 20 cm         |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|D = 40 ali 40 x 40 cm         |     kom|   1.320|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|8. samostojni dimnik nad        |       |     |
|D = 40 ali 40 x 40 cm         |     kom|  po času|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|                    |       | - rež. u.|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|9. plezalni dimnik           |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|do D = 50 ali 50 x 50 cm        |    tek.m.|    360|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|nad D = 50 ali 50 x 50 cm       |    tek.m.|  po pog.|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|10. skupinski dimnik (za 1.etažo)   |     kom|    410|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|11. zbirni dimnik – shunt       |     kom|    770|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|12. priključek na zbirni dimnik    |       |     |
|shunt                 |     kom|   1.050|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|13. dimovod              |       |     |
|do D = 20 ali 20 x 20 cm do 1 m    |     kom|    200|
|vsak nadaljnji meter          |     kom|    140|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|14. dimovod              |       |     |
|nad D = 20 ali 20 x 20 cm       |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|do D = 40 ali 40 x 40 cm do 1 m    |     kom|    820|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|vsak nadaljnji meter          |     kom|    560|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|15. dimovod nad D = 40 ali 40 x 40 cm |     ura|  po času|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|16. plezalni dimovod          |     ura|  po času|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|17. zračniki              |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- navadni               |     kom|    460|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- shunt                |     kom|    770|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- iz kurišča              |     kom|    910|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|18. iztočnica             |     kom|    460|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|II. LETNI STROKOVNI PREGLED KURILNIH, DIMOVODNIH IN       |
|PREZRAČEVALNIH NAPRAV                      |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|1. gospodinjski štedilnik       |     kom|    270|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|2. peč 10 kW, krušna peč        |     kom|    270|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|3. pekovska peč, gostinski štedilnik  |     kom|    580|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|4. etažne,centr. kurilne napr. do 60 kW|     kom|    460|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|5. centralne kurilne naprave v kotl.  |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- 60 do 150 kW             |     kom|    940|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- 150 do 300 kW            |     kom|   1.270|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- 300 do 400 kW            |     kom|   1.580|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- 400 do 700 kW            |     kom|   3.030|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- 700 do 1.000 kW           |     kom|   3.460|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- 1.000 do 1.500 kW          |     kom|   4.990|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- nad 1.500 kW             |     kom|  po pog.|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|6. samostojni dimnik do o = 20 ali   |       |     |
|20 x 20 cm               |     kom|    270|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|7. samostojni dimnik nad        |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|D = 20 ali 20 x 20 cm         |       |     |
|do D = 40 ali 40 x 40 cm        |     kom|    790|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|8. samostojni dimnik nad        |       |     |
|D = 40 ali 40 x 40 cm         |     kom| po času -|
|                    |       |  rež. u.|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|9. plezalni dimnik           |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|do D = 50 ali 50 x 50 cm        |    tek.m.|    220|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|nad D = 50 ali 50x50 cm        |    tek.m.|  po pog.|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|10. skupinski dimnik (za 1.etažo)   |     kom|    240|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|11. zbirni dimnik – shunt       |     kom|    170|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|12. priključek na zbirni dimnik - shunt|     kom|    620|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|13. dimovod              |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|do D = 20 ali 20 x 20 cm do 1 m    |     kom|    120|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|vsak nadaljnji meter          |     kom|    90|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|14. dimovod              |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|nad D = 20 ali 20 x 20 cm       |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|do D = 40 ali 40 x.40 cm di 1 m    |     kom|    480|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|vsak nadaljnji meter          |     kom|    330|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|15. dimovod nad D = 40 ali 40 x 40 cm |     ura|  po času|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|16. plezalni dimovod          |     ura|  po času|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|17. zračniki              |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- navadni               |     kom|    270|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- shunt                |     kom|    470|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- iz kurišča              |     kom|    550|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|18. iztočnica             |     kom|    270|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|III. STROKOVNI PREGLEDI KURILNIH IN DIMOVODNIH NAPRAV ZA    |
|IZDAJO UPORABNEGA SO GLASJA S ČIŠČENJEM             |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|1. etažno stanovanje          |     kom|   2.730|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|2. enostanovanjska hiša        |     kom|   3.030|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|3. dvostanovahjska hiša        |     kom|   3.640|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|4. trostanovanjska hiša        |     kom|   4.100|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|5. poslovni prostori do 100 m2     |     kom|   4.850|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|6. poslovni prostori od 100-200 m2   |     kom|   6.070|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|7. poslovni prostori nad 200m2     |     ura|  po času|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|8. kotlovnica do 1.000 kW       |     ura|   7.890|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|9. stanovanje v blokovnem sistemu   |     ura|    360|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|10. stanovanje v blokovnem sistemu   |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|na daljinsko ogrevanje         |     ura|    610|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|11. kotlovnica nad 1.000 kW      |     ura|   8.500|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|IV. MERITVE EMISIJE DIMNIH PLINOV IN TOPLOTNO TEHNIČNIH     |
|KARAKTERISTIK KOTLOV                      |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|1. tekoča in plinasta goriva      |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- enostopenjski gorilnik do 60 kW   |   ena mer.|   2.800|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- enostopenjski gorilnik        |   ena mer.|   4.200|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- dvostopenjski gorilnik        |   dve mer.|   5.600|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- trostopenjski gorilnik        |   tri mer.|   7.000|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|- gorilnik z modelirano regulacijo   |   tri mer.|   7.000|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|2. trda goriva – najmanj dve mer.   |     ura|  po času|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|V. REŽIJSKA URA            |       |     |
+---------------------------------------+-------------+----------+
|1. ročno čiščenje           |     ura|    910|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|2. strojno in kemično čiščenje     |     ura|   1.200|
+---------------------------------------+-------------+----------+
|3. strokovni pregledi, meritve,izdelava|       |     |
|poročil (analiz, predlogi sanacij itd.)|     ura|   1.400|
+---------------------------------------+-------------+----------+
VI. DRUGI POGOJI IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV
1. Dimnikarska dela, ki se opravljajo med 22. in 5. uro naslednjega dne se zaračunavajo po ceniku s pribitkom 50%.
2. Osnovna cena dimnikarskih storitev se poveča za 50% tudi v naslednjih primerih:
– čiščenje za inšpekcijski pregled,
– težki pogoji dela (visoka temperatura, izpuščena čiščenja, delo na višini),
– priprava kotla za konzerviranje.
Lastnik, upravnik ali uporabnik kurilne in dimnovodne naprave je dolžan spoštovati z zakonom in pravilnikom o dimnikarski službi določene termine (roke) za redno čiščenje.
V primeru, da lastnik, upravnik ali uporabnik kurilne ali dimovodne naprave ne omogoči storitve na dogovorjeni termin (rok), se naknadna storitev obravnava kot nujno naročilo in zaračuna pribitek 50%. Kolikor pa lastnik, upravnik ali uporabnik kurilne in dimovodne naprave, za naprave, ki se uporabljajo ne dovoli in onemogoči opraviti storitve dvakrat zaporedoma, je dimnikarska organizacija o tem dolžna obvestiti občinski organ – požarno inšpekcijo zaradi izdaje sklepa o prepovedi nadaljnje uporabe kurilne in dimovodne naprave.
Dimnikarju mora lastnik, upravnik ali uporabnik (lahko pooblaščena oseba) kurilne in dimovodne naprave podpisati kontrolno knjigo ali delovni nalog tudi v primeru, če mu ni bilo dovoljeno – omogočeno opraviti dimnikarskih storitev.
Za neopravljene dimnikarske storitve po krivdi dimnikarja, dimnikarsko podjetje ali obrtnik ne sme zahtevati nikakršnega plačila. V primeru pa, da teh storitev ni bilo možno opraviti po krivdi stranke – uporabnika, je le-ta dolžan plačati storitev kot če bi opravil čiščenje dimnika – dimnikov – po tem ceniku.
Dimnikarsko podjetje, dimnikar mora stranki za plačilo dimnikarskih storitev izdati potrdilo o plačanem znesku, na zahtevo stranke pa dati na vpogled veljavni cenik ali izvleček iz cenika, ki mora biti potrjen z žigom podjetja ali obrtnika z podpisom odgovorne osebe.
2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1994 dalje.
Št. 385-119/94-7
Brežice, dne 21. marca 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.