Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

22. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora
23. Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede

Odloki

24. Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

MINISTRSTVA

4. Pravilnik o določitvi ustreznosti testov HAG za samotestiranje, pogojev in postopka njihovega prevzemanja ter najvišje višine povračila stroškov
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Prilogi k diplomi
6. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
25. Pravilnik o spremembi Pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj

USTAVNO SODIŠČE

7. Odločba o razveljavitvi 1. točke prvega odstavka 150.a člena ter drugega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 150.a člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanašajo na ukrep iz 1. točke prvega odstavka 150.a člena Zakona o kazenskem postopku

SODNI SVET

8. Odločba o prenehanju sodniške službe
9. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

10. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev
11. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

12. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2023

OBČINE

Borovnica

13. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke

Črnomelj

14. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2023

Dornava

15. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Dornava v 2. volilni enoti

Gorenja vas-Poljane

16. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2023

Gornji Petrovci

17. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci

Jesenice

18. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2023

Ljubno

19. Sklep o začasnem financiranju Občine Ljubno v obdobju januar–marec 2023

Medvode

20. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode

Slovenske Konjice

21. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za čistilno napravo Žiče

POPRAVKI

26. Popravek Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje
27. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrna

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti