Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

26. Popravek Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje, stran 43.

  
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) Uradni list RS objavlja
P O P R A V E K 
Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje 
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 123/22, z dne 27. 9. 2022, se:
– v 1. členu doda oznaka odstavkov: »(1), (2), (3)«
– v 18. členu tretji odstavek pravilno glasi:
»(3) Povečanje ali zmanjšanje NSDVvzdt zaradi spremembe dolžine vodov (ΔNSDVvodit) iz prejšnjega odstavka se v posameznem letu regulativnega obdobja izračuna tako, da se NSDVvzdt, korigirani z načrtovano inflacijo in zahtevano učinkovitostjo, pomnožijo z deležem NSDVvzdt, ki je namenjen vzdrževanju vodov (dvodi) in odstotkom spremembe dolžine vodov (ivodi).«
– v 19. členu, četrti odstavek pravilno glasi:
»(4) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz naslova storitev za uporabnike (NSDVstrt) za posamezno leto regulativnega obdobja za distribucijskega operaterja se izračunajo na naslednji način:
NSDVstrt = (dstr ∙ NSDVpt(1 + NIt)(1 – Ut)) + NSDVuporabnikit0,3) [EUR],
kjer oznake pomenijo:
NSDVstrt
nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz naslova storitev za uporabnike;
dstr
delež nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja, ki so namenjeni zagotavljanju storitev za uporabnike;
NSDVpt
nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja predhodnega leta;
Ut
faktor učinkovitosti;
NIt
faktor načrtovane letne inflacije;
ΔNSDVuporabnikit
povečanje ali zmanjšanje NSDVstrt zaradi spremembe števila uporabnikov;
pt
predhodno leto;
t
leto regulativnega obdobja.«
– v 98. členu, v drugem odstavku, 3. točka pravilno glasi:
»3. priznani stroški raziskav in inovacij iz 94. člena tega akta se za kvalificirane projekte priznajo največ do višine, ki se izračuna na naslednji način:Slika 1
inSlika 2
kjer oznake pomenijo:
RIt
stroški raziskav in inovacij;
Vpt
priznani viri za pokrivanje upravičenih stroškov predhodnega leta;
BPSRI
drugi prihodki iz naslova brezplačno prevzetih sredstev za projekte iz 94. člena tega akta;
t
leto, za katero se ugotavlja odstopanje od regulativnega okvira;
pt
predhodno leto;
i
1 do N;
N
število projektov od 1 do i;
Tro
trajanje regulativnega obdobja, izraženo s številom let;
n
1 do Tro;
pri čemer se v letu t tekočega regulativnega obdobja stroški raziskav in inovacij priznajo do višine zamejitve, določene z enačbama iz te točke, hkrati pa neizkoriščeni stroški raziskav in inovacij predhodnih let tekočega regulativnega obdobja povečujejo zamejeno višino stroškov raziskav in inovacij leta t. Če pa se projekt zaključi v letu t tekočega regulativnega obdobja in stroški raziskav in inovacij presegajo zamejeno višino stroškov inovacij in raziskav tega leta, se nepriznani stroški leta t pokrivajo v naslednjem letu tekočega regulativnega obdobja do zamejitve;«
– v 117. členu doda oznaka prvega odstavka: »(1)«.
Št. 1/2023
Ljubljana, dne 6. januarja 2023
Denis Stroligo 
direktor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti