Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

17. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci, stran 27.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 34. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) izdajam
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci 
I. 
Za podžupana Občine Gornji Petrovci imenujem ERNESTA KERČMARJA, rojenega 14. 11. 1952, stanujočega Adrijanci 23, 9203 Petrovci.
II. 
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
III. 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
IV. 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
V. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023 dalje.
Št. 007-0001/2022-34
Gornji Petrovci, dne 29. decembra 2022
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti