Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

23. Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, stran 31.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) in tretjega odstavka 58. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07, 58/08 – ZSPJS-I in 121/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede 
1. člen 
V Uredbi o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/08, 78/08, 85/10, 46/17, 86/18 in 6/22) se v 4. členu v prvem odstavku preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra
Formacijska dolžnost
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napredovanj
Plačni razred z napredovanji
formacijske dolžnosti
1
C044001
VOJAK
IV
1
VOJAK II
24
34
2
C044002
MORNAR
IV
1
MORNAR II
24
34
3
C044003
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
IV
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC I. RAZREDA
24
34
4
C045001
VOJAK
V
1
VOJAK I
25
35
5
C045002
VOJAK
V
1
PODDESETNIK
26
36
6
C045003
VOJAK
V
1
DESETNIK
27
37
7
C045004
VOJAK
V
1
NADDESETNIK
28
38
8
C045005
MORNAR
V
1
MORNAR I
25
35
9
C045006
MORNAR
V
1
PODDESETNIK
26
36
10
C045007
MORNAR
V
1
DESETNIK
27
37
11
C045008
MORNAR
V
1
NADDESETNIK
28
38
12
C045009
PODČASTNIK
V
1
VODNIK
28
38
13
C045010
PODČASTNIK
V
1
VIŠJI VODNIK
29
39
14
C045011
PODČASTNIK
V
1
ŠTABNI VODNIK
30
40
15
C045012
MORNARIŠKI PODČASTNIK
V
1
VODNIK
28
38
16
C045013
MORNARIŠKI PODČASTNIK
V
1
VIŠJI VODNIK
29
39
17
C045014
MORNARIŠKI PODČASTNIK
V
1
ŠTABNI VODNIK
30
40
18
C045015
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC II. RAZREDA
25
35
19
C045016
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC III. RAZREDA
26
36
20
C045017
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IV. RAZREDA
27
37
21
C045018
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC V. RAZREDA
28
38
22
C046001
VIŠJI PODČASTNIK
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK
32
42
 
23
C046002
VIŠJI PODČASTNIK
VI
1
PRAPORŠČAK
33
43
24
C046003
VIŠJI PODČASTNIK
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK
34
44
25
C046004
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK
32
42
26
C046005
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VI
1
PRAPORŠČAK
33
43
27
C046006
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK
34
44
28
C046007
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VI. RAZREDA
30
40
29
C046008
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VII. RAZREDA
31
41
30
C046009
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VIII. RAZREDA
32
42
31
C047001
VISOKI PODČASTNIK
VII/1
1
ŠTABNI PRAPORŠČAK
37
47
32
C047002
VISOKI PODČASTNIK
VII/1
1
VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK
40
50
33
C047003
VISOKI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VII/1
1
ŠTABNI PRAPORŠČAK
37
47
34
C047004
VISOKI MORNARIŠKI PODČASTNIK
VII/1
1
VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK
40
50
35
C047005
ČASTNIK
VII/1
1
POROČNIK
34
44
36
C047006
ČASTNIK
VII/1
1
NADPOROČNIK
35
45
37
C047007
ČASTNIK
VII/1
1
STOTNIK
37
47
38
C047008
VIŠJI ČASTNIK
VII/1
1
MAJOR
39
49
39
C047009
VIŠJI ČASTNIK
VII/1
1
PODPOLKOVNIK
41
51
40
C047010
VIŠJI ČASTNIK
VII/2
1
POLKOVNIK
45
55
41
C047011
VIŠJI ČASTNIK
VII/2
1
BRIGADIR
47
57
42
C047012
MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
POROČNIK KORVETE
34
44
43
C047013
MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
POROČNIK FREGATE
35
45
44
C047014
MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
POROČNIK BOJNE LADJE
37
47
45
C047015
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
KAPITAN KORVETE
39
49
46
C047016
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/1
1
KAPITAN FREGATE
41
51
47
C047017
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/2
1
KAPITAN BOJNE LADJE
45
55
48
C047018
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK
VII/2
1
KAPITAN
47
57
49
C047019
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA
33
43
50
C047020
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA
34
44
51
C047021
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA
36
46
52
C047022
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA
39
49
53
C047023
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA
41
51
54
C047024
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA
44
54
55
C047025
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XV. RAZREDA
46
56
56
C047026
GENERAL
VII/2
1
GENERALMAJOR
49
59
57
C047027
GENERAL
VII/2
1
GENERALPODPOLKOVNIK
52
62
58
C047028
ADMIRAL
VII/2
1
KONTRAADMIRAL
49
59
59
C047029
ADMIRAL
VII/2
1
VICEADMIRAL
52
62
«. 
V drugem odstavku se preglednica nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra
Formacijska dolžnost
Tarifni razred
Šifra naziva
Naziv
Plačni razred brez napredovanj
Plačni razred z napredovanji
1
C044004
VOJAK SPECIALIST
IV
1
VOJAK II SPECIALIST
25
35
2
C044010
MORNAR II SPECIALIST
IV
1
MORNAR II SPECIALIST
25
35
3
C044005
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
IV
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC I. RAZREDA SPECIALIST
25
35
4
C045019
VOJAK SPECIALIST
V
1
VOJAK I SPECIALIST
26
36
5
C045020
VOJAK SPECIALIST
V
1
PODDESETNIK SPECIALIST
27
37
6
C045021
VOJAK SPECIALIST
V
1
DESETNIK SPECIALIST
28
38
7
C045022
VOJAK SPECIALIST
V
1
NADDESETNIK SPECIALIST
29
39
8
C045065
MORNAR SPECIALIST
V
1
MORNAR I SPECIALIST
26
36
9
C045066
MORNAR SPECIALIST
V
1
PODDESETNIK SPECIALIST
27
37
10
C045067
MORNAR SPECIALIST
V
1
DESETNIK SPECIALIST
28
38
11
C045068
MORNAR SPECIALIST
V
1
NADDESETNIK SPECIALIST
29
39
12
C045023
PODČASTNIK SPECIALIST
V
1
VODNIK SPECIALIST
29
39
13
C045024
PODČASTNIK SPECIALIST
V
1
VIŠJI VODNIK SPECIALIST
30
40
14
C045025
PODČASTNIK SPECIALIST
V
1
ŠTABNI VODNIK SPECIALIST
31
41
15
C045069
MORNARIŠKI PODČASTNIK
V
1
VODNIK SPECIALIST
29
39
16
C045070
MORNARIŠKI PODČASTNIK
V
1
VIŠJI VODNIK SPECIALIST
30
40
17
C045071
MORNARIŠKI PODČASTNIK
V
1
ŠTABNI VODNIK SPECIALIST
31
41
18
C045026
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC II. RAZREDA SPECIALIST
26
36
19
C045027
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC III. RAZREDA SPECIALIST
27
37
20
C045028
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IV. RAZREDA SPECIALIST
28
38
21
C045029
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC V. RAZREDA SPECIALIST
29
39
22
C046010
VIŠJI PODČASTNIK SPECIALIST
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK SPECIALIST
33
43
23
C046011
VIŠJI PODČASTNIK SPECIALIST
VI
1
PRAPORŠČAK SPECIALIST
34
44
24
C046012
VIŠJI PODČASTNIK SPECIALIST
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK SPECIALIST
35
45
25
C046037
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SPECIALIST
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK SPECIALIST
33
43
26
C046038
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SPECIALIST
VI
1
PRAPORŠČAK SPECIALIST
34
44
27
C046039
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SPECIALIST
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK SPECIALIST
35
45
28
C046013
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VI. RAZREDA SPECIALIST
31
41
29
C046014
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VII. RAZREDA SPECIALIST
32
42
30
C046015
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VIII. RAZREDA SPECIALIST
33
43
31
C047030
ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
POROČNIK SPECIALIST
35
45
32
C047031
ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
NADPOROČNIK SPECIALIST
36
46
33
C047032
ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
STOTNIK SPECIALIST
38
48
34
C047033
VIŠJI ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
MAJOR SPECIALIST
40
50
35
C047034
VIŠJI ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
PODPOLKOVNIK SPECIALIST
42
52
36
C047035
VIŠJI ČASTNIK SPECIALIST
VII/2
1
POLKOVNIK SPECIALIST
46
56
37
C047114
MORNARIŠKI ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
POROČNIK KORVETE SPECIALIST
35
45
38
C047115
MORNARIŠKI ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
POROČNIK FREGATE SPECIALIST
36
46
39
C047116
MORNARIŠKI ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
POROČNIK BOJNE LADJE SPECIALIST
38
48
40
C047117
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
KAPITAN KORVETE
40
50
41
C047118
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK SPECIALIST
VII/1
1
KAPITAN FREGATE
42
52
42
C047119
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK SPECIALIST
VII/2
1
KAPITAN BOJNE LADJE
46
56
43
C047037
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA SPECIALIST
34
44
44
C047038
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA SPECIALIST
35
45
45
C047039
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA SPECIALIST
37
47
46
C047040
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA SPECIALIST
40
50
47
C047041
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA SPECIALIST
42
52
48
C047042
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC SPECIALIST
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA SPECIALIST
45
55
49
C044006
VOJAK SE
IV
1
VOJAK II SE
26
36
50
C044007
MORNAR SE
IV
1
MORNAR II SE
26
36
51
C045030
VOJAK SE
V
1
VOJAK I SE
27
37
52
C045031
VOJAK SE
V
1
PODDESETNIK SE
28
38
53
C045032
VOJAK SE
V
1
DESETNIK SE
29
39
54
C045033
VOJAK SE
V
1
NADDESETNIK SE
30
40
55
C045034
MORNAR SE
V
1
MORNAR I SE
27
37
56
C045035
MORNAR SE
V
1
PODDESETNIK SE
28
38
57
C045036
MORNAR SE
V
1
DESETNIK SE
29
39
58
C045037
MORNAR SE
V
1
NADDESETNIK SE
30
40
59
C045038
PODČASTNIK SE
V
1
VODNIK SE
30
40
60
C045039
PODČASTNIK SE
V
1
VIŠJI VODNIK SE
31
41
61
C045040
PODČASTNIK SE
V
1
ŠTABNI VODNIK SE
32
42
62
C045041
MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
V
1
VODNIK SE
30
40
63
C045042
MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
V
1
VIŠJI VODNIK SE
31
41
64
C045043
MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
V
1
ŠTABNI VODNIK SE
32
42
65
C046016
VIŠJI PODČASTNIK SE
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK SE
34
44
66
C046017
VIŠJI PODČASTNIK SE
VI
1
PRAPORŠČAK SE
35
45
67
C046018
VIŠJI PODČASTNIK SE
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK SE
36
46
68
C046019
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK SE
34
44
69
C046020
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
VI
1
PRAPORŠČAK SE
35
45
70
C046021
VIŠJI MORNARIŠKI PODČASTNIK SE
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK SE
36
46
71
C047044
ČASTNIK SE
VII/1
1
POROČNIK SE
36
46
72
C047045
ČASTNIK SE
VII/1
1
NADPOROČNIK SE
37
47
73
C047046
ČASTNIK SE
VII/1
1
STOTNIK SE
39
49
74
C047047
MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
POROČNIK KORVETE SE
36
46
75
C047048
MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
POROČNIK FREGATE SE
37
47
76
C047049
MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
POROČNIK BOJNE LADJE SE
39
49
77
C047050
VIŠJI ČASTNIK SE
VII/1
1
MAJOR SE
41
51
78
C047051
VIŠJI ČASTNIK SE
VII/1
1
PODPOLKOVNIK SE
43
53
79
C047120
VIŠJI ČASTNIK SE
VII/2
1
POLKOVNIK SE
47
57
80
C047052
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
KAPITAN KORVETE SE
41
51
81
C047053
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/1
1
KAPITAN FREGATE SE
43
53
82
C047121
VIŠJI MORNARIŠKI ČASTNIK SE
VII/2
1
KAPITAN BOJNE LADJE SE
47
57
83
C044008
VOJAK KONTROLE ZrP
IV
1
VOJAK II KONTROLOR ZrP
27
37
84
C044009
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
IV
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC I. RAZREDA KONTROLOR ZrP
27
37
85
C045044
VOJAK KONTROLE ZrP
V
1
VOJAK I KONTROLOR ZrP
28
38
86
C045045
VOJAK KONTROLE ZrP
V
1
PODDESETNIK KONTROLOR ZrP
29
39
87
C045046
VOJAK KONTROLE ZrP
V
1
DESETNIK KONTROLOR ZrP
30
40
88
C045047
VOJAK KONTROLE ZrP
V
1
NADDESETNIK KONTROLOR ZrP
31
41
89
C045048
PODČASTNIK KONTROLE ZrP
V
1
VODNIK KONTROLOR ZrP
31
41
90
C045049
PODČASTNIK KONTROLE ZrP
V
1
VIŠJI VODNIK KONTROLOR ZrP
32
42
91
C045050
PODČASTNIK KONTROLE ZrP
V
1
ŠTABNI VODNIK KONTROLOR ZrP
33
43
92
C045051
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC II. RAZREDA KONTROLOR ZrP
28
38
93
C045052
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC III. RAZREDA KONTROLOR ZrP
31
41
94
C045053
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IV. RAZREDA KONTROLOR ZrP
32
42
95
C045054
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC V. RAZREDA KONTROLOR ZrP
33
43
96
C046022
VIŠJI PODČASTNIK KONTROLE ZrP
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK KONTROLOR ZrP
34
44
97
C046023
VIŠJI PODČASTNIK KONTROLE ZrP
VI
1
PRAPORŠČAK KONTROLOR ZrP
35
45
98
C046024
VIŠJI PODČASTNIK KONTROLE ZrP
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK KONTROLOR ZrP
36
46
99
C046025
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VI. RAZREDA KONTROLOR ZrP
34
44
100
C046026
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VII. RAZREDA KONTROLOR ZrP
35
45
101
C046027
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VIII. RAZREDA KONTROLOR ZrP
36
46
102
C047054
ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
POROČNIK KONTROLOR ZrP
36
46
103
C047055
ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
NADPOROČNIK KONTROLOR ZrP
37
47
104
C047056
ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
STOTNIK KONTROLOR ZrP
39
49
105
C047057
VIŠJI ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
MAJOR KONTROLOR ZrP
44
54
106
C047058
VIŠJI ČASTNIK KONTROLE ZrP
VII/1
1
PODPOLKOVNIK KONTROLOR ZrP
46
56
107
C047059
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA KONTROLOR ZrP
36
46
108
C047060
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA KONTROLOR ZrP
37
47
109
C047061
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA KONTROLOR ZrP
39
49
110
C047062
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA KONTROLOR ZrP
44
54
111
C047063
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC KONTROLE ZrP
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA KONTROLOR ZrP
46
56
112
C047064
ČASTNIK PILOT ZAČETNIK
VII/1
1
POROČNIK PILOT ZAČETNIK
36
46
113
C047065
ČASTNIK PILOT ZAČETNIK
VII/1
1
NADPOROČNIK PILOT ZAČETNIK
37
47
114
C047066
ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
POROČNIK DRUGI PILOT
36
46
115
C047067
ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
NADPOROČNIK DRUGI PILOT
37
47
116
C047068
ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
STOTNIK DRUGI PILOT
39
49
117
C047069
VIŠJI ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
MAJOR DRUGI PILOT
44
54
118
C047070
VIŠJI ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/1
1
PODPOLKOVNIK DRUGI PILOT
46
56
119
C047071
VIŠJI ČASTNIK DRUGI PILOT
VII/2
1
POLKOVNIK DRUGI PILOT
48
58
120
C047072
ČASTNIK PRVI PILOT
VII/1
1
NADPOROČNIK PRVI PILOT
37
47
121
C047073
ČASTNIK PRVI PILOT
VII/1
1
STOTNIK PRVI PILOT
39
49
122
C047074
VIŠJI ČASTNIK PRVI PILOT
VII/1
1
MAJOR PRVI PILOT
44
54
123
C047075
VIŠJI ČASTNIK PRVI PILOT
VII/1
1
PODPOLKOVNIK PRVI PILOT
46
56
124
C047076
VIŠJI ČASTNIK PRVI PILOT
VII/2
1
POLKOVNIK PRVI PILOT
48
58
125
C047077
ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/1
1
NADPOROČNIK PILOT INŠTRUKTOR
37
47
126
C047078
ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/1
1
STOTNIK PILOT INŠTRUKTOR
39
49
127
C047079
VIŠJI ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/1
1
MAJOR PILOT INŠTRUKTOR
44
54
128
C047080
VIŠJI ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/1
1
PODPOLKOVNIK PILOT INŠTRUKTOR
46
56
129
C047081
VIŠJI ČASTNIK PILOT INŠTRUKTOR
VII/2
1
POLKOVNIK PILOT INŠTRUKTOR
48
58
130
C045055
PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
V
1
VODNIK TEHNIK LETALEC
31
41
131
C045056
PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
V
1
VIŠJI VODNIK TEHNIK LETALEC
32
42
132
C045057
PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
V
1
ŠTABNI VODNIK TEHNIK LETALEC
33
43
133
C045058
PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
V
1
VODNIK LETALSKI TEHNIK
31
41
134
C045059
PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
V
1
VIŠJI VODNIK LETALSKI TEHNIK
32
42
135
C045060
PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
V
1
ŠTABNI VODNIK LETALSKI TEHNIK
33
43
136
C045061
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC II. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
28
38
137
C045062
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC III. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
31
41
138
C045063
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IV. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
32
42
139
C045064
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
V
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC V. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
33
43
140
C046028
VIŠJI PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK TEHNIK LETALEC
34
44
141
C046029
VIŠJI PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
VI
1
PRAPORŠČAK TEHNIK LETALEC
35
45
142
C046030
VIŠJI PODČASTNIK TEHNIK LETALEC
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK TEHNIK LETALEC
36
46
143
C046031
VIŠJI PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
VI
1
VIŠJI ŠTABNI VODNIK LETALSKI TEHNIK
34
44
144
C046032
VIŠJI PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
VI
1
PRAPORŠČAK LETALSKI TEHNIK
35
45
145
C046033
VIŠJI PODČASTNIK LETALSKI TEHNIK
VI
1
VIŠJI PRAPORŠČAK LETALSKI TEHNIK
36
46
146
C046034
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VI. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
34
44
147
C046035
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VII. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
35
45
148
C046036
NIŽJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI TEHNIK
VI
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC VIII. RAZREDA LETALSKI TEHNIK
36
46
149
C047082
ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
POROČNIK LETALSKI INŽENIR
36
46
150
C047083
ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
NADPOROČNIK LETALSKI INŽENIR
37
47
151
C047084
ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
STOTNIK LETALSKI INŽENIR
39
49
152
C047085
VIŠJI ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
MAJOR LETALSKI INŽENIR
44
54
153
C047086
VIŠJI ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
PODPOLKOVNIK LETALSKI INŽENIR
46
56
154
C047087
VIŠJI ČASTNIK LETALSKI INŽENIR
VII/2
1
POLKOVNIK LETALSKI INŽENIR
48
58
155
C047088
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
36
46
156
C047089
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
37
47
157
C047090
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
39
49
158
C047091
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
44
54
159
C047092
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/1
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
46
56
160
C047093
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC LETALSKI INŽENIR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA LETALSKI INŽENIR
48
58
161
C047094
ČASTNIK ZDRAVNIK
VII/2
1
POROČNIK ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
32
42
162
C047095
ČASTNIK ZDRAVNIK
VII/2
1
NADPOROČNIK ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE
36
46
163
C047096
ČASTNIK ZDRAVNIK
VII/2
1
STOTNIK ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
41
51
164
C048001 
VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
VIII
1
MAJOR ZDRAVNIK 
SPECIALIST II PPD 2
45
55
165
C048002
VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
VIII
1
PODPOLKOVNIK ZDRAVNIK SPECIALIST III PPD 2
49
59
166
C048003
VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
VIII
1
POLKOVNIK ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 2
49
59
167
C048004
VIŠJI ČASTNIK ZDRAVNIK
VIII
1
BRIGADIR ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 2
49
59
168
C047097
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
32
42
169
C047098
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE
36
46
170
C047099
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIZANT II 
41
51
171
C048005
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA ZDRAVNIK 
SPECIALIST II PPD 2
45
55
172
C048006
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIST III PPD 2
49
59
173
C048007
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 2
49
59
174
C048008
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK
VIII
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XV. RAZREDA ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 2
49
59
175
C047100
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
POROČNIK STROKOVNI DELAVEC VII/2
34
44
176
C047104
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
NADPOROČNIK VETERINAR 
35
45
177
C047105
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
STOTNIK VETERINAR
38
48
178
C047106
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
MAJOR VETERINAR
42
52
179
C047107
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
PODPOLKOVNIK VETERINAR 
43
53
180
C047108
ČASTNIK VETERINAR
VII/2
1
POLKOVNIK VETERINAR 
45
55
181
C047102
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC IX. RAZREDA STROKOVNI DELAVEC VII/2
34
44
182
C047109
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC X. RAZREDA VETERINAR
35
45
183
C047110
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
 
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XI. RAZREDA VETERINAR
38
48
184
C047111
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XII. RAZREDA VETERINAR
42
52
185
C047112
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIII. RAZREDA VETERINAR
43
53
186
C047113
VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC VETERINAR
VII/2
1
VOJAŠKI USLUŽBENEC XIV. RAZREDA VETERINAR
45
55
«. 
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(rok za uskladitev formacij) 
Formacije se uskladijo s spremenjenim 4. členom uredbe v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
3. člen 
(podaljšanje uporabe) 
Do začetka uporabe te uredbe se uporablja 4. člen Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/08, 78/08, 85/10, 46/17, 86/18 in 6/22).
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2023.
Št. 00704-447/2022
Ljubljana, dne 5. januarja 2023
EVA 2022-1911-0024
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti