Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023

Kazalo

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Prilogi k diplomi, stran 6.

  
Na podlagi drugega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) in predloga Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu z dne 17. novembra 2022 minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Prilogi k diplomi 
1. člen 
V Pravilniku o Prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07, 39/12, 38/16 in 68/20) se v Prilogi 1 v poglavju 8 Informacija o visokošolskem sistemu v Republiki Sloveniji prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Visoko šolstvo v Republiki Sloveniji urejata Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) in Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (Uradni list RS, št. 100/22). Opis visokošolskega sistema je dosegljiv tudi na spletni strani www.prilogakdiplomi.si.«.
V tretjem odstavku se v tretji alineji pika nadomesti z vejico in dodata besedi »doktor/ica umetnosti.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Poimenovanje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov v angleškem jeziku je sestavni del strokovnega oziroma znanstvenega in umetniškega naslova in je naslednje:
– visokošolski strokovni študijski programi prve stopnje: Bachelor of Applied Science, Bachelor of Applied Arts;
– univerzitetni študijski programi prve stopnje: Bachelor of Science, Bachelor of Arts;
– druga stopnja: Master of Science, Master of Arts, razen za diplomante dentalne medicine, farmacije, medicine in veterine: Doctor of Dental Medicine, Master of Pharmacy, Doctor of Medicine, Doctor of Veterinary Medicine;
– tretja stopnja: Doctor of Philosophy, Doctor of Arts.«.
Sedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
V novem osmem odstavku se zadnja vrstica v tabeli spremeni tako, da se glasi:
»
Diploma tretje stopnje 
(Doktorat znanosti) 
(Doktorat umetnosti)
10
8
Tretja stopnja
«. 
2. člen 
V Navodilih za izpolnjevanje se v poglavju 2 Podatki o visokošolski izobrazbi besedilo točke 2.1 spremeni tako, da se glasi:
»Vpišite ime listine v izvirnem jeziku (se ne prevaja) (npr. diploma prve stopnje (UN) – po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij), ime študijskega programa (če ima ta smeri, vpišite tiste, relevantne za diplomanta) ter strokovni, znanstveni ali umetniški naslov z njegovo okrajšavo (ki se tudi ne prevajata). Poimenovanje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov v angleškem jeziku se navede samo v prilogi k diplomi, izdani v tujem jeziku. Navesti je treba še, ali je listina skupna diploma in ali je bila pridobljena s transnacionalnim izobraževanjem.«.
3. člen 
V Prilogi 2 se v poglavju 8 Information on the higher education system in the Republic of Slovenia prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Higher education in Slovenia is regulated by the Higher Education Act (Uradni list RS, No. 32/12 – official consolidated text, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 and 100/22 – ZSZUN) and by the Professional Titles and Academic Titles in Science and Art Act (Uradni list RS, No. 100/22). A description of the higher education system is also available at http://www.prilogakdiplomi.si.«.
V tretjem odstavku se v tretji alineji pika nadomesti z vejico in dodata besedi »doktor/ica umetnosti.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»A component of a professional title and academic title in science and art is also its name in English language and is as follows:
– professional study programmes of first cycle: Bachelor of Applied Science, Bachelor of Applied Arts;
– academic study programmes of first cycle: Bachelor of Science, Bachelor of Arts;
– second cycle: Master of Science, Master of Arts, except for graduates of dental medicine, pharmacy, medicine and veterinary: Doctor of Dental Medicine, Master of Pharmacy, Doctor of Medicine, Doctor of Veterinary Medicine;
– third cycle: Doctor of Philosophy, Doctor of Arts.«.
Sedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
V novem osmem odstavku se zadnja vrstica v tabeli spremeni tako, da se glasi:
»
Diploma tretje stopnje 
(Science and Arts Doctorate)
10
8
Third cycle
«. 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2023.
Št. 0070-124/2022/12
Ljubljana, dne 19. decembra 2022
EVA 2022-3330-0105
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti