Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

201. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski
202. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

223. Uredba o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje
224. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja
225. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013
226. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva

MINISTRSTVA

203. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
204. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja
205. Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB
227. Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve
228. Pravilnik o izračunu minimalne zajamčene donosnosti
229. Sprememba Notarske tarife

BANKA SLOVENIJE

206. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 300. obletnici velikega tolminskega punta v prodajo in obtok

OBČINE

Brežice

207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013
208. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, in drugih programov na področju kulture
209. Cenik potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
210. Cenik zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Murska Sobota

211. Sklep o uvrstitvi direktorja Zavoda RIS Dvorec Rakičan v plačni razred

Novo mesto

212. Statut Mestne občine Novo mesto
213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center
214. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska
215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm
216. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec
217. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče
218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel

Šempeter-Vrtojba

219. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013
220. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
221. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013
222. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014

POPRAVKI

230. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (OPPN GC Zalog)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti