Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

II D 630/2008 Os-5164/12 , Stran 343
II D 630/2008 Os-5164/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek opr. št. II D 630/2008 po pokojni Mileni Kavčič, roj. 8. 7. 1949, umrla 24. 6. 2006, nazadnje stanujoča Cesta v Mestni Log 40, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije. Zapustnica oporoke ni napravila, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Pokojna je zapustila moža Antona Kavčiča, hčerko Vesno Kavčič in sina Mitjo Kavčiča. Ker je Anton Kavčič umrl, Vesna Kavčič pa se je dedovanju po zapustnici odpovedala, pride v poštev za dedovanje dedič Mitja Kavčič. Sodišču podatki o zapustničinem sinu Mitji Kavčiču niso znani, zato ga v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju poziva, ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Mileni Kavčič, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 7. 2012

AAA Zlata odličnost